« Tilbage

Hvad skal man være opmærksom på, når man vælger værn

Sidst revideret okt 2019
Glasfakta
Glasværn bruges som afspærring for at forhindre ulykker, hvor personer kan falde ned, og til at lede personer i den rigtige retning.

Design og funktion

For arkitekter og bygningsejere er udtryk og design sammen med funktion af stor betydning, når man projekterer en bygning. Det gælder også, når man skal vælge værn til altangange, balkoner, trapper og andet. Men udover designet er der flere tekniske forhold og krav til personsikkerhed, der skal afklares, og som kan have indvirkning på det endelig udtryk.

Læs om personsikkerhedsglas i boligen

Rådgivere skal kende til regler og krav

Derfor er det vigtigt, at personer, der rådgiver omkring værn, har den fornødne ekspertise og indsigt i forhold, som har betydning for den færdige løsning. Det har især afgørende betydning, at værnet opfylder bygningsreglementets personsikkerhedsmæssige aspekter, som et værnsystem ofte er en del af.

For at sikre, at et værn er konstruktionsmæssigt forsvarligt og kan opretholde dets integritet år efter år, skal man være opmærksom på følgende forhold, når der tages beslutning om værnet.

Materialekompatibilitet – Værn skal kunne tåle det lokale miljø og påvirkninger.
Kopiering af et design fra én bygning til en anden, kan ikke anbefales, da det ikke er sikkert, at værnet vil kunne modstå de nye lokale påvirkninger, som vejret generelt og den brug og belastning værnet bliver udsat for.

Fysiske egenskaber – Det er uden betydning, om et værn er af glas eller andet materiale, konstruktionen skal uanset størrelse og udformning altid kunne modstå de faktiske påvirkninger.

Krav til personbelastning - Ved belastningskrav skal specifikationer sikre, at funktionen opfylder de aktuelle belastninger, som er forskellig og afhængig af værntype, samt antal personer i nærheden. Med øgede myndighedskrav, højere præstationskrav og stadigt skiftende tendenser er der større opmærksomhed og fokus på personsikkerheden. Det valgte værn skal kunne holde til de belastninger, det udsættes for blandt andet i forhold til brugskategori.

Krav til konstruktionen, som værnsystemet skal understøttes af - Der er ingen konstruktion, som er stærkere end det svageste led. Det svageste led for værnsystemer er ofte den konstruktion, som systemet skal fastgøres til eksempelvis dæk- og gulvkonstruktionen. En skrue for fastgørelse af et værn holder ikke til det samme i træ som i beton.

Vedligeholdelse af værn - Drift og vedligeholdelse af et system er ofte overset. Sørg for, at holdbarhedskriterier er på niveau med den tilsigtede anvendelse.

Glasværnstyper - montagesystemer


Illustrationen viser forskellige måder at montere glas i et værn.

Personsikkerhed

Myndighedskrav og standarder ændres løbende med baggrund i nye risikovurderinger og krav til ønsket om nødvendig sikkerhed mod kollaps. Det skal holde i dag, men også i morgen, hvor forholdene måske er anderledes. Disse udfordringer gør at det er vigtigt at rådgivere holder sig orienteret om lovkrav og bestemmelse for at sikre at, hver konstruktion er korrekt specificeret og installeret.

Et kendskab til de vigtigste myndigheds- og standardkrav til værn og den tilsluttede konstruktion bør omfatte krav til højde, afstand, placering og belastning for den aktuelle placering i den konkrete bygning.

Design og udtryk har stor betydning, men når det gælder værn, skal opmærksomheden først og fremmeste være på personsikkerheden.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev