« Tilbage
Spansk altan på bygning i Aarhus

Fransk altan - Spansk altan

Sidst revideret maj 2024
Glasfakta

En fransk altan er i princippet en indadgående altandør med et værn foran, og det er et både fleksibelt og populært valg. Den franske altan har den fordel, at dens beskedne størrelse gør det muligt at etablere den på bygninger, hvor der ellers ikke er plads til en traditionel altan.

Franske altaner åbner for lys, luft og bedre indeklima

Når det ikke er muligt at få en facadealtan, er en fransk altan ofte en god mulighed. I stuelejligheder eller i hjørner i gårdmiljøer, hvor to facader støder sammen og hvor afstandskravet til modstående bygning er under otte meter, kan der ofte kun gives tilladelse til franske altaner.

En fransk altan giver større lysindfald og bedre udluftningsmuligheder end et vindue. Døren giver en bedre mulighed for frisk luft i lejligheden. Indeklimaet bedres også af, at man har mulighed for bedre at lufte dyner tæpper og lignende.

Døren i en fransk altan åbner altid indad, værnet foran kan enten være monteret på karmen af døren eller på facaden.

Spansk altan

Den spanske altan minder meget om den franske altan, men der er dog den forskel, at den spanske altan har en lille afsats, man kan træde ud på, selvom pladsen er trang. Størrelsen på afsatsen kan variere, men som regel er der plads til potteplanter og måske et lille bord eller en taburet, og man får fornemmelsen af et uderum.

Bygningsreglementet

I henhold til bygningsreglementet BR18 (uddrag fra Kap. 2): ”§ 58 Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem. Bestemmelsen anses som opfyldt, når:

  1. Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m.
  2. Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposser er mindst 0,90 m.
  3. Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m.
  4. Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk.
  5. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i."

BR18 (uddrag fra Kap. 9): § 238

"I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke opstår personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader.”

Glasløsning

En fransk altan er stort set altid placeret, så der er niveauforskel til udearealerne, derfor skal glasset være lamineret. Læs artiklen: Et glasværn må ikke brydes, hvis en person støder ind i det.

Glasset på værnet kan være fastholdt på flere forskellige måder. Se artiklerne: Forskellige typer af glasværn og glastyper og Glasværn og glastykkelser.

Billedet i toppen af artiklen viser en spansk altan.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas