« Tilbage

Væksthuse til kommerciel produktion

Sidst revideret apr 2020
Glasfakta

DS/EN 13031-1:2019 Væksthuse – Dimensionering og konstruktion – Del 1: Væksthuse til kommerciel produktion


DS/EN 13031-1:2019 specificerer principper og krav til mekanisk modstand og stabilitet, brugbarhed og holdbarhed til design og konstruktion af kommercielle produktions drivhusstrukturer, herunder deres fundamenter, uanset hvilket materiale der bruges til professionel produktion af planter (afgrøder). Brandmodstandsrelaterede aspekter er ikke dækket i standarden.

Standarden vedrører kommercielle produktions drivhuse, der bruges til professionel produktion af planter (afgrøder), hvor ophold er begrænset til autoriseret personale, lave niveauer i antal og varighed. Andre dele af denne europæiske standard skal udarbejdes, der vedrører drivhuse, hvor almen adgang er tilladt (f.eks. i havecentre eller udstillinger).

Standarden indeholder specifikke regler og oplysninger, såsom belastningsfordelinger, deformationskriterier og begrænsninger til tolerancer for konstruktion og konstruktion af drivhuse for at muliggøre tilstrækkelig strukturel sikkerhed.

Den strukturelle konstruktion er baseret på EN 1990 og de relevante dele af EN 1991 til EN 1999 (Eurocode 1 til 9) vedrørende de generelle principper og grundlæggende krav til dimensionering, mekanisk modstand og stabilitet, brugbarhed og holdbarhed. Nationale annekser (NA) er inddraget.

Anbefalede værdier for strukturel design i dette dokument er i overensstemmelse med klassificeringen af drivhuse i EN 1990. Dette tager højde for, at for kommercielle produktionsdrivhus er konsekvenserne og arten af svigt og betydningen for brugeres sikkerhed lavere end for normale bygninger. Designets hensyn til brugere er lille. Det potentielle økonomiske tab er begrænset til ejeren, og påvirkningen på miljøet er lav.

Ikke-modstridende, supplerende oplysninger gives for at tage højde for de særlige krav, funktioner og former for kommerciel produktions drivhuse, der adskiller dem fra almindelige bygninger. Et særskilt funktionelt krav er optimering af solstrålingstransmission for at skabe og opretholde et optimalt miljø til vækst af planter (afgrøder). Dette har konsekvenser for form og strukturel design af kommercielle drivhuse.

Da regler og krav i denne standard kan blive vedtaget af andre europæiske standarder, for eksempel strukturelle eurocodes eller regler for Glas i bygninger - Design af glas, erstattes disse af en henvisning til dette dokument.

BR18

Uddrag fra vejledning til Kap. 9 Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
"Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”
3.0.6. Glastage, glasoverdækninger, glaslofter og spejle:
"Tage, baldakiner, overdækninger, udhæng og lofter af glas samt tilsvarende konstruktioner med vandret eller skråtstillet glas kan udgøre en risiko for personer, der opholder sig eller færdes under glaspartierne, hvis glasset beskadiges og falder ned. Risikoen kan begrænses ved at bruge lamineret sikkerhedsglas, hvor der anvendes enkeltglas og i det nederste lag glas i termoruder, samt sikre at glasset er fastholdt.
Eksempler på områder, hvor personskader kan reduceres ved brug af sikkerhedsglas, er glastage over butiksarealer, butiksarkader, salgsarealer i gartnerier og byggemarkeder, foyerer, forbindelsesgange, glasbaldakiner, møde- og opholdsrum, terrasser, udestuer, orangerier.
Glastage og glasoverdækninger skal desuden udformes, så rengøring og reparation kan ske uden risiko for personer.
Drivhuse ved enfamiliehuse og sommerhuse kan udføres med almindeligt glas, men det anbefales at vurdere personsikkerheden, hvor der foreligger særlige forhold.”


Kap. 15 Konstruktioner (§ 340 - § 357)
Uddrag fra: ”§ 344 Projektering og udførelse
Stk. 1: Konstruktioner skal projekteres og udføres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.”
”Stk. 3. For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt teltoverdækning af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning gælder, at kravene til snelast kan reduceres med 65 pct.”

I Bygningsreglementets vejledning til Kap. 15 står bl.a: ”… et væksthus regnes som opvarmet såfremt det er udført med opvarmning med automatisk back-up eller nødstrømforsyning, der kan smelte eventuel sne på taget. Såfremt opvarmningen ikke er tilstrækkelig og ikke kan smelte sne på taget, kan § 344, stk. 3 ikke benyttes.”


Standarden DS/EN 13031-1:2019 kan købes på Dansk Standards Webshop.


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev