« Tilbage

Det fredede, runde ”Victoriadrivhus” fra 1870 i Botanisk Have skal flyttes

Sidst revideret nov 2023
Glarmestre Snoer og Sønner

SnoerGlas på sjælden miljøopgave i Botanisk have

Glarmestre Snoer og Sønner mærker historiens vingesus i Botanisk Have, hvor det fredede, runde ”Victoriadrivhus” fra 1870’erne må vige pladsen for et kommende museumsbyggeri. En sjælden opgave med høj kompleksitet.

I Botanisk Have ved Nørrevold i København arbejdes der i øjeblikket på at forberede en del af havens areal til byggeriet af det kommende ”Nyt Naturhistorisk Museum”, der skal stå færdigt i 2022.

Glarmestre Snoer og Sønner har fået til opgave at registrere, udtage, afrense og nedpakke de gamle glas i det fredede, runde ”Victoriadrivhus”, som blev opført i forbindelse med havens etablering i årene 1871-74. Drivhuset var oprindeligt udstyret med bassiner til åkander, og har sit navn efter en stor og meget markant, tropisk åkande, ”Victoria Amazonica”.

Drivhuset skal flyttes da det kommer til at stå i vejen for det kommende museumsbyggeri. Da det på nedtagningstidspunktet (2018) endnu ikke vides, hvor det fredede drivhus senere skal genopføres, pakkes det nu omhyggeligt ned.

De tre hovedfaser i projektet: Nedtagning, istandsættelse og genopførelse gennemføres under ledelse af arkitektfirmaet Dissing & Weitling, som bl.a. skal sikre at alle arbejder udføres i henhold til Slots- og kulturstyrelsens anvisninger.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde mellem tre højt specialiserede håndværks-entreprenører, som alle har markante restaureringsopgaver på referencelisten.

Snoers glarmestre har startet projektets praktiske del ved på stedet at nedtage tagets mange glas. Tømrer- og snedkerfirmaet Kjell Pedersen Entreprise A/S har derefter nedtaget og sikret væggenes sprossede trærammer.

Rammerne er derefter afleveret på Snoers værksted på Lærkevej i København NV , hvor glassene forsigtigt tages ud. Rammerne afhentes derefter af tømrer- snedkerfirmaet som tager sig af den videre restaurering.

Som sidste hovedaktør på selve byggepladsen nedtager Emil Nielsens Smedeværksted A/S drivhusets gamle, bærende stål-konstruktion, som forinden er blevet omhyggeligt opmålt af landmålere ved brug af avanceret 3-D scanningsteknik.

Ved 3-D scanningen er hele konstruktionen med alle skævheder registreret, så drivhuset kan genskabes fuldstændigt som det står i dag, når det senere skal genopføres.

Victoriadrivhuset er tilbage

Victoriadrivhuset er tilbage i Botanisk Have og står, så der er skabt en visuel sammenhæng med Palmehuset. Når besøgende træder ud af Palmehuset, kan de se direkte over på Victoria-drivhuset.

Læs om genopførelsen af Victoriadrivhuset på Realdanias hjemmeside.Kontakt info til leverandør


Glarmestre Snoer & Sønner A/S - Se profil


snoer|snoer.dk
38 34 03 11Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas