« Tilbage

Bæredygtighed, certificering

Sidst revideret jun 2018
Glasfakta

Green Building Council Denmark har etableret en dansk certificeringsordning.

Den danske certificeringsordning kan benyttes på den eksisterende bygningsmasse og ved nybyggeri, certificeringsordningen er på nuværende tidspunkt målrettet erhvervsejendomme.

Der eksisterer et stort antal certificeringsordninger for bygninger verden over, som berører emnet bæredygtighed. De mest kendte internationale ordninger er den amerikanske LEED og den engelske BREEAM, som her er suppleret med to nyere ordninger, den tyske DGNB og den franske HQE. Udover disse fire ordninger, eksisterer der mange flere ordninger, som enten er nationale eller knyttet til andre regioner end Europa; det gælder for eksempel den japanske CASBEE og den australske Green Star.I Europa er det den engelske BREEAM og DGNB, der er de mest udbredte. DNGB som er en tysk ordning ligger meget tæt på, hvad de europæiske standarder forventes at kræve, når de er færdige.

Hvad er DGNB

DGNB er en tysk certificeringsordning (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som er det tyske council for bæredygtige bygninger. Udviklingen er gået hurtigt. I juni 2007 tog interesserede investorer og virksomheder, blandt andet på baggrund af en voksende brug af udenlandske ordninger, initiativ til etableringen af det tyske council. Ordet sustainable er bevidst valgt i stedet for green, da man ønskede en ordning, der signalerede en bredere opfattelse af en bygning. Den første beta version af kriteriedokument til certificering af nybyggeri var færdigudviklet i oktober 2008, og den første bygning var certificeret i Tyskland i januar 2009. Antallet af certificerede bygninger er støt stigende hvoraf hovedparten er certificeret med et præ-certifikat (Et certifikat for blandt andet. projektets målsætning) og en mindre del med et endeligt certifikat (Et certifikat for bygningens endelige præstation)DGNB tager udgangspunkt i tyske og europæiske lovgivninger og standarder, hvor kommende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri har været vigtige byggesten i udviklingen af ordningen. Erfaringer med tilpasning af DGNB er endnu begrænsede, DGNBarbejder på at lave en europæisk udgave af ordningen, som skal bevæge ordningen fra tyske standarder til europæiske standarder i takt med de bliver færdige.

Bæredygtighedsvurdering jævnfør DGNB kriterier

Som for BREEAM er det også i DGNB et krav, at man tilknytter en auditor til sit byggeri.

Bygherren kan på DGNB’s hjemmeside finde en liste over uddannede og af DGNB godkendte assessorer. Ønskes projektet certificeret skal bygherren tage kontakt til en auditor og indgå en aftale med denne. Som for BREEAM er det op til projektteamet at afgøre omfanget af bistand, de ønsker fra auditoren, men som minimum skal denne kvalitetssikre dokumentationen og indsende denne til DGNB. Ved indsendelse af dokumentationen indstiller auditoren samtidig til DGNB, hvor mange point bygningen opnår i de enkelte kriterier. I DGNB kan alle værktøjer til certificeringen i form af software, håndbog mv. mod betaling erhverves på DGNB’s hjemmeside, og man kan dermed reelt vælge at følge principperne uden at registrere projektet. Såfremt man ønsker en officiel certificering, skal projektet registreres. Der er typisk auditoren, der registrerer projektet på DGNB’s hjemmeside. Man skal være opmærksom på, at det meste af materialet stadig kun findes på tysk.

Green Building Council Denmark, DK-GBC

Der er nu etableret en dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed, hvor det nu er muligt at få certificeret byggerier med udgangspunkt i DGNB´s paradigme


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev