« Tilbage

Fra tagvindue til gulvglas, Godsbanen Aarhus

Sidst revideret mar 2022
Glasfakta

Den gamle godsbanegård i Århus, der ligger bag Musikhuset er bygget om til kulturcenter


Hovedbygningen er opført i 1922 og tegnet af H. Wenck, der var DSB’s ledende arkitekt. Hallerne bag hovedbygningen udgør godt ca. 5.000 kvadratmeter.


De to godshaller forenes af en ny stor tagflade, der skaber et fælles arkitektonisk rum både udenfor og indenfor. Taget åbner mulighed for flere adgange og skaber nyt liv på kryds og tværs af aktiviteterne i centret.


Godsbane-centret er altid åben for gæster. Der afholdes festivaler, der er løbende forskellige kunst- og fotografiudstillinger, og man kan nyde en god middag eller en kop kaffe i Aarhus Folkekøkken. - Og så er der taget, der er tænkt ind som en del af projektet. Tagarealet bruges som tilskuerpladser, når der er udendørskoncerter, og hvis man bevæger sig helt til tops på den skrå tagflade, har man en fantastisk udsigt.


Tagfladen er med flotte runde ovenlys

Glasset i ovenlysene, der har en diameter på 1,5 m, var fra begyndelse projekteret som høje ovenlys og uden personbelastning på glasset. Glasset var projekteret traditionelt til at færdes under og ikke på. Da ovenlysene blev lavere og kunne fungere som bænk, og der var mulighed for færdsel på glasset, måtte glassene i ovenlysene udskiftes.


Glasset skiftede karakter fra at være et tagvindue til at være gulvglas, hvortil der stilles helt andre krav til styrken og sikkerheden i glasset.


Alle ruder blev ikke skiftet i første ombæring. De ruder, der ikke blev udskiftet, fik påklæbet et mærke med teksten:


"Må ikke betrædes"


Årsagen til, at disse glas ikke er skiftet skyldes sandsynligt, at de er placeret så skråt, at det næsten er umuligt at betræde dem. - Men mon ikke, sværdhedsgraden til trods, at en eller anden på et tidspunkt vil gøre forsøget?!


Det er altid vigtigt, at de udførte konstruktioner, herunder glasset, kan modstå de belastninger, som kan forekomme, især når placeringen er offentlig, og der kan færdes mange mennesker, som ikke altid ser eller læser advarselsskilte.

Læs artiklen Gulvglas her på Glasfakta.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas