« Tilbage
Skridsikkerhed gulve

Skridsikkerhed gulve

Sidst revideret feb 2020
Glasfakta

Fald på gulv er en hyppigt anmeldt ulykke og udgør ca. 1/6 af alle anmeldte ulykker

Glatte gulve er farlige, og kan medføre faldulykker med personskade til følge. Behovet for skridsikkerhed afhænger af den måde man ønsker at bruge gulvet på, og er gulvene våde eller fedtede øges risikoen for faldulykker markant.

Der findes ingen klare regler, der definerer, hvor skridsikkert/glat et gulve må være set i relation til de arbejdsfunktioner, der skal foregå på gulvet. Sikkerheden omkring gulvene er bygherres/arbejdsgivers ansvar, og skal vurderes i forhold til de aktiviteter, der skal foregå på gulvet, samt i forhold til renholdelsen af gulvet.

AT vejledning A.1.6

Arbejdstilsynet kan være behjælpelig med en vurdering, der vil tage udgangspunkt i den konkrete arbejdssituation, men der findes p.t. ingen generelle vejledninger. Arbejdstilsynet skriver i deres "Vejledning om forebyggelse om af fald på gulv" (AT vejledning A.1.6) følgende:Gulvbelægningen bør have en høj skridfasthed, hvis der er risiko for at spilde væske og fedt. Skridfasthed vil sige, at belægningen giver stor friktion i forhold til skosålerne.

Friktion og skridsikkerhed

Friktion defineres som modstanden mod bevægelse forårsaget af kontakten mellem to flader. Modstanden mod bevægelse vil naturligt afhænge af overfladernes beskaffenhed, og vægten af det emne man vil bevæge. Man udtrykker ofte modstanden mod bevægelse ved en friktionskoefficient. Friktionskoefficienten er defineret som forholdet mellem den kræft, der presser på legemet (tyngdekraften), og den kraft, der skal til at bevæge legemet med en konstant defineret hastighed.

I forbindelse med gulve taler man sjældent om en gulvbelægnings friktions-koefficient. Man benytter i stedet begrebet gulvbelægningens "skridsikkerhed", men det er det samme der menes.

Testmetoder

Friktionskoefficienten eller skridsikkerheden afhænger af beskaffenheden af de overflader der presses mod hinanden. For at kunne give ensartede/sammenlignelige værdier har man udviklet nogle standardiserede testmetoder til brug ved sådanne målinger. De mest anvendte er DIN 51130, DIN 51097 og EN 13845. EN 13845 omhandler kun vinyler med partikel forstærkede overflader.

Målingerne kan udføres på tørre eller våde overflader. Resultaterne vil naturligvis være forskellige og man taler derfor ofte om skridsikkerheden i henholdsvis tør og våd tilstand.

Den mest almindelige test er Rampetesten

På en bevægelig rampe monteres et stykke af den gulvbelægning, der ønskes testet. En test person iført sko med en entydigt defineret gummisål og relevant sikkerhedsudstyr placeres på rampen. Testpersonen går på stedet, mens rampens ene ende hæves. På et tidspunkt vil testpersonen miste fodfæstet. Rampens vinkel noteres, denne vinkel kaldes for slipvinklen.

Slipvinklen vil påvirkes af friktionen mellem testpersonen og gulvbelægningen og man skal derfor være opmærksom på at rampetesten udføres i flere varianter, der beskrives i forskellige normer.

DIN 51130

Testpersonen er iført sko med veldefineret gummisål. Gulvbelægningen på rampen smøres med et glidemiddel (en vel defineret motorolie). Slipvinklerne noteres og klassificeres i h.t. nedenstående tabelDIN 51097

DIN 51097 minder meget om DIN 51130, men foreskriver at testpersonen er barfodet og at gildemiddelet er sæbevand. Klassificeringen fremgår af nedenstående tabel:

Rampetestene udføres i et laboratorium og kan kun vanskeligt udføres på en "ægte" gulvflade. Det er ikke ualmindeligt, at der er usikkerhed omkring, hvor skridsikkert et gulv er. Rampetesten er ikke velegnet i sådanne situationer. I disse tilfælde kan man med fordel anvende den såkaldte Pendultest.

Pendulteltsen

Pendultesten beskrives i flere fælles europæiske standarder bl.a. EN 13036 og DS CEN TS 157676. Princippet i pendultesten er, at man fra en vandret position starter et pendulsving. Pendulet er på undersiden forsynet med en veldefineret "sål". Armlængden på pendulet tilpasses således at pendulet netop strejfer gulvet i et veldefineret område, hvorved opsvinget begrænses.Højden på "opsvinget" måles i form af vinklen mellem vandret og armen i det punkt, hvor armens bevægelse skifter fra at være opad til at være nedad; EN 13036 definerer 3 skridsikkerheds-klasser.Skridhæmmende glas til gulve

Der findes flere forskellige metoder, hvor man kan give glas en ru overflade, så det opnår skridhæmmende egenskaber. Sådanne glas er ofte translucente, dvs. uigennemsigtigt, men lyset kan trænge igennem det. Den ru overflade kan dog være på en del af overfladen, i et mønster, her vil det være muligt at se igennem glasset.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev