« Tilbage

Støjen kan reduceres ved at forbedre vinduerne

Sidst revideret apr 2022
Glasfakta

Støjen kan reduceres ved at forbedre vinduerne

Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område, hvor støjen fra vejtrafikken er højere end den vejledende grænse for støj i boligområder. Støjen fra trafik er mere end bare forstyrrende for dagligliv, nattesøvn og livskvalitet. Den kan have alvorlige konsekvenser for hel¬bredet. Men der findes mange løsninger til at lægge en dæmper på vejstøjen.

Støjen trænger typisk ind i boligen gennem åbninger og utætheder, samt gennem vinduerne, fordi lyden her ikke bremses nær så meget som af mure og beton. Derfor kan du opnå en stor støjreduktion ved at forbedre dine vinduer.

Hvad er støj

Hvad er decibel?

Decibel (dB) er den internationale skala for måling af lyd. Hvis niveauet falder med 8-10 dB, opfatter det menneske¬lige øre lyden som halveret. En støjreduktion fra 60 til 50 dB svarer altså til en halvering af lyden. Derfor har også små reduktioner i decibel stor effekt på støjniveauet.

Støjniveau og vinduers evne til at støjisolere beskrives i dB. Hvis støjniveauet udenfor er 68 dB, der svarer til en stor ringvej, vil et almindeligt vindue med termoruder typisk give et indendørs støjniveau på 38 dB.

Det kan vejstøj gøre ved dig

Forskning viser, at støj kan forårsage stress, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, nedsat koncentrationsevne og dårligere indlæringsevne hos børn. Desuden er vejstøj hvert år skyld i 200 - 500 for tidlige dødsfald. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser desuden, at risikoen for et slagtilfælde stiger, hvis du bor ved en stærkt trafikeret gade, hvor støjen er over 60 decibel. Især den vejstøj, du udsættes for om natten, er farlig.

Typiske eksisterende vinduer

De fleste boliger herhjemme er i dag enten udstyret med vinduer med termoruder eller forsatsruder, der bremser en mindre del af støjen. Et almindeligt vindue med termorude vil under normale forhold stoppe 30 dB af støjen. Hvis du bor ved siden af en tæt trafikeret vej, vil støjbelastningen indendøre i mange tilfælde være højere end Bygningsreglementets grænseværdi for indendørs trafikstøj på 33 dB.

Sådan kan du forbedre dine vinduer

Der findes en række vinduesløsninger, der giver dig væsentlig beskyttelse mod trafikstøjen. Det kan være udskiftning af rude, udskiftning af forsatsrude med ekstra tætning eller udskiftning til et andet vindue, hvor der stilles krav til lydreduktion.

Støjreducerende tiltag skal kombineres med vurdering af de øvrige bygningskonstruktioner og med krav til montage som fugematerialer, fugestop og eventuelle friskluftventiler.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas