« Tilbage
Solcelleanlæg placeret på mark

Antirefleks glas, fordele ved brug til solenergi og væksthuse

Sidst revideret jun 2021
Glasfakta

Fordele ved at bruge antirefleksbehandlet glas i solenergi og arkitektoniske sammenhænge.

Antirefleks overflade

Ved at ændre overfladeegenskaberne på almindeligt glas og dermed ændre brydningsindekset kan man producere antirefleks glas. Det kan resultere i en højere transmittans, op til 96%.

Ændringen af overfladen kan ske på flere forskellige måder og med forskellige udseender. Hvis man vælger en ”nedbrydning” af overfladen på glasset ved en type af ætsning, fås en effektiv løsning til solceller og solfangere, samt drivhuse, men glasset er ikke egnet til vinduer i byggeri. Anvender man forskellige coatninger (belægninger) opnås klare typer til byggeri.

Principper for antifleks glas

En lysstråles intensitet reduceres på grænsefladen mellem luft og glas på grund af de forskellige brydningsindekser. I både almindelig float og jernfattigt glas er refleksionsdæmpning 8%, dvs. 4% for hver glasoverflade mod luft.

Refleksionstabet kan reduceres ved at anvende passende behandling af glasoverfladen ved at ændre fysiske forhold som:

Brydningsindekset i de fleste materialer er for høje og for at overvinde denne begrænsning kan overfladen ændres til f.eks. et porøst lag. Ved præcis justering af porøsitet og dermed af brydningsindeks kan antirefleks opnås.

Ved en subtraktiv proces, der fjerner materiale fra glasoverfladen, det antireflekterende lag ligger således i glasset. Overfladen fremstilles ved at underkaste glasset en række af milde kemikalier, der producerer et 100 nanometer tyndt lag (100 nanometer er 1/10.000 mm) på begge sider af glasset. Dette lag har en brydningsindeks på 1,24 og reducerer refleksionen af glasset til 1,5% på hver side, med den deraf følgende stigning i transmission på 5-6%. Processen resulterer i en transmission på 96% til 97% (målt i henhold til ISO 9050 med solens spektrum ISO9845).

Antirefleksbehandlet glas har mange anvendelsesmuligheder

Antirefleks glas har et bredt anvendelsesområde, det bruges som dækplader til solceller og solfangere, til glas i vækst– og drivhuse, til udstillingsvinduer og montrer, og til facadevinduer.

Solceller

Solceller eller mere korrekt Photovoltaic (PV) moduler generer elektrisk strøm. Solceller udstyret med antirefleks glas giver betydelige ydelsesmæssige fordele i forhold til moduler med almindelig glasoverflade.

Ud over en stigning i udnyttelsen af vinkelret stråling er der en betydelig gavnlig virkning på grund af en reduceret vinkel afhængig transmittans. Under almindelige udendørs betingelser, vil et solcellemodul med antirefleks glas give en forbedring på 4% - 6% i årlige energi udbytte sammenlignet med konventionelle overflader.

Ud over de tekniske fordele, giver modulerne med antirefleks glas en tydelig reduceret blænding og et behageligt optisk udseende.

Læs artiklen "Refleksioner fra solenergianlæg".

Solfangere

Solfangere genererer varmt brugsvand. Solfangere med antirefleks glas resulterer også i et gavnlig termisk udbytte. Med en stigning på 6% i transmittans af samlet solenergi, vil effektiviteten af solfangeren være forbedret med 6%, ved anvendelse af antirefleksbehandlet glas. Den gavnlige effekt er stærkt afhængig af anlægstypen, for små husstandsanlæg til varmt vand er forbedring i energiudbyttet 4-6 % pr år, for anlæg til kombineret varmt vand og varmeanlæg øges energi udbyttet pr år med 5-10 %. For store anlæg til procesanlæg og fjernvarme kan udbyttet pr år øges med 10-20 %.

Vækst- og drivhuse

Udover i solenergianlæg kan antirefleks glas med fordel anvendes i andre områder hvor der efterspørges høj lys- og energi transmittans. I Europa har der været en voksende efterspørgsel på grøntsager og blomster, der dyrkes i væksthuse. Væksthuse har nu et areal på ca. 30.000 ha = 300 mio m².

Et antirefleks glas reducerer lysreflektansen og fører dermed til højere transmittans og dermed en mulighed for højere energi udbytte.

Der er to vigtige funktioner, der gør antirefleks glas interessante til væksthuse:

Arkitektonisk

De arkitektoniske anvendelser af antirefleks glas er kun i sin begyndelse. Et område hvor der allerede er gode erfaringer er når det bruges som beskyttelse af historiske facader og gamle farvede glas i f.eks. historiske bygninger og middelalderkirker som er alvorligt angrebet af forvitring og miljøforurening. Store indsatser gøres for at genoprette skadede bygningsdele. En egnet modforanstaltning for at undgå yderligere angreb er installationen af en dobbeltfacade foran den oprindelige facade. På Domkirken i Köln, som er en af de vigtigste gamle bygninger i Tyskland, er en test facade med forskellige glasmaterialer blev installeret for at vurdere deres egnethed. Et antirefleks glas blev valgt på grund af dets farveneutralitet. Til sådan en anvendelse, er farveneutralitet af afgørende betydning, da den optiske fremtoning af bygningen ikke bør påvirkes.

Tekniske installationer

Udover de nævnte fordele ved at anvende antirefleksbehandlet glas anvendes glasset også i tekniske sammenhænge. Glasset anvendes i tekniske installationer, som kræver et enkelt lag glas med lavt brydningsindeks og omkostningseffektiv løsning. I dag er antirefleks glas nået ud over pilotprojekt-niveau og er nu på et industrielt produktionsniveau i stor skala.

Se artiklen: Lavreflekterende glas – Antirefleksbelagt glas
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas