« Tilbage

Skråtstillede ruder på kommando-broen, kontroltårnet og køretøjer

Sidst revideret nov 2021
Glasfakta

Hvorfor hælder vinduer på kommandobroen på skibe udad – og frontruder på biler indad?


Når man ser på skibe – mest erhvervs både og skibe fra fiskekuttere til store destroyere og færger – så er vinduerne på broen vinklet udad.


Til sammenligning er forruden på en bil vinklet indad, umiddelbart selvfølgelig for at gøre bilen mere strømlinet i forhold til vindmodstanden.


Hvis man om aftenen/natten fra et oplyst rum, kigger gennem et vindue, ud i mørket, vil man kun se en spejling af sig selv og det rum, man befinder sig i. Men der er situationer, hvor det er vigtigt at kunne se klart ud også om natten.


Skibe

Der er krav om hvordan skibets kommandobro skal være udstyret, det er beskrevet i cirkulære udstedt af den Internationale Maritime Organisation IMO, der hører under FN.


Her fremgår det, at der er tale om at undgå lysrefleksion -spejling - og med det menes at undgå at se sig selv i glasset, når man ser ud ad vinduet. Derfor anbefales en hældning på mellem 10 og 25 grader.


Foto Kurt Cotoaga


Når glasset hælder ud foroven, vil det, der reflekteres i vinduet, blive loftet i styrehuset, hvilket derfor oftest består af et mørkt, mat materiale. Dermed bliver udsynet væsentligt forbedret – specielt om natten når det er mørkt udenfor, og oftest er der sparsomt oplyst på broen.


IMO - Maritime Safety Committee Circulars

MSC.1-Circ.982 - Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout:

5.1.1.2.4 Front Window Inclination To help avoid reflections, the bridge front windows should be inclined from the vertical plane top out, at an angle of not less than 10° and not more than 25°.

5.1.1.2.5 Rear and Side Window Inclination

To help avoid reflections, rear and side windows should be inclined from the vertical plane top out, at an angle of not less than 10° and not more than 25°. Exceptions can be made for windows in bridge wing doors.


Kontroltårne til overvågning af flytrafik og togtrafik

Som i skibe er der i kontroltårne et behov om så få lysreflekser i ruderne, så udsynet er sikret både om dagen og om natten. Af hensyn til natsituationen skråtstilles ruderne udad, for at forhindre generende spejling når man kigger ud. Ligeledes for at forhindre spejling er der et minimum af lys i tårnet.


Glas i vinduer reflekterer en vis mængde lys, som et spejl. I et kontroltårn, hvor vinduerne er hele vejen rundt, ville man få en uendelige spejleffekt, hvis overfladerne på vinduerne er parallelle. I dagtimerne kan dette ses som blænding. Om natten, når man skal kunne se navigationslyset på fly midt i et hav af lys fra landingsbanen- og fly der taxier ud og ind på flyvepladsen, kan ens syn blive yderligere forstyrret hvis der var et utal af refleksioner fra vinduet på den anden side af tårnet. Kontroltårn er udstyret med vinduer på alle sider, så lys vil kunne spejles hele vejen rundt i rummet.


At vinkle vinduerne udad betyder, at reflektionsvinklen er mod loftet, som generelt er malet sort, og effekten forsvinder.


Andre fordele ved de skråtstillede vinduer er at glassene bliver mindre påvirket af regn, der bliver således færre brydningseffekter og eksterne refleksioner på det udvendige glas. Vinduerne vil desuden være med solafskærmende glas.


Der er ingen specifikke regler for kontroltårne, men beregninger af udsynsvinkler både siddende og stående skal udføres.


Biler

Frontruder på biler er skråtstillede, dels for at mindske vindmodstand, men også for at man om natten, når det er mørkt, kan se ud, uden at se sig selv som spejling i ruden. Derfor er der oftest en afskærmning ud over instrumentbrættet, så lyset herfra ikke rammer frontruden.


I busser sidder chaufføren ofte afskærmet mod lys bagfra, og i nogle busser er førersædet placeret lavere end passagersæderne, så generende lys fra kabinen reduceres.


Der er ikke specifikke krav til en hældning af ruderne i køretøjer, men i Bekendtgørelse nr. 1050 af 17/10/2019 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr fra Transportministeriet er der foreskrevet krav til lystransmittans i ruder.


Læs mere i artiklen: Lystransmittans i bilruder


Billedet i toppen af artiklen er taget af Mark Stenglein.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas