« Tilbage

Glas i maskiner og udstyr i henhold til Maskindirektiv

Sidst revideret jan 2020
Glasfakta

Anvendelsen af glas i forbindelse med beskyttelsesafskærmning

Der er ingen regler der forbyder anvendelsen af glas i forbindelse med beskyttelsesskærme til maskiner. Men anvendes der glas, skal afskærmningens konstruktion og fremstilling verificeres efter DS/EN ISO 14120:2015

DS/EN ISO 14120:2015

Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af faste og bevægelige afskærmninger

Den internationale standard fastlægger generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af afskærmninger, der har til formål at beskytte personer mod mekaniske farer. Standard angiver andre farer, der kan have indflydelse på konstruktion og fremstilling af afskærmninger.

Standard gælder for afskærmninger til maskiner, som er fremstillet efter standarden er offentliggjort. Kravene gælder, hvis der anvendes faste og bevægelige afskærmninger. Standarden dækker ikke tvangskoblingsanordninger, de er omfattet af ISO 14119.

DS/EN ISO 14120 indeholder ikke krav til specielle systemer, der specifikt vedrører mobilitet, værn mod nedstyrtende materialer, værn mod tipning, eller evnen til at løfte laster.

Sikkerhedsglas

I Den Europæiske Union skal sikkerhedsglas overholde relevante standarder:
EN 12600 - ”Bygningsglas - Pendulprøvning - Slagprøvningsmetode for planglas”. Henviser til slagstyrke.

EN 12150 - ”Bygningsglas – termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas”. Denne standard skal overholdes for termisk hærdet sodakalksilikatglas. Producenter, der fremstiller hærdet glas, skal overholde denne standard. Den sikrer, at der udføres korrekte og nøjagtige prøvninger for at sikre produktets kvalitet og konsistens.

EN ISO 12543 og EN 14449 - ”Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas” Disse standarder skal overholdes for lamineret glas. Producenten skal overholde produktionsstandarderne, der sikrer, at glasset når den rigtige kvalitet.

Arbejdstilsynets regler

Arbejdstilsynets regler fremgår af bekendtgørelserne nr. 612 af 25. juni 2008 (trådte i kraft delvist den 1. januar 2009, den 29. december 2009 og den 1. januar 2012) og nr. 654 af 16. juni 2011 (trådte i kraft den 15. december 2011)

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
I kapitel 1, § 3 i denne bekendtgørelse står følgende: Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

Arbejdstilsynet: Det vil sige, at den samlede maskine skal mærkes som følger:

I henhold til Arbejdstilsynet skal hver maskine (hvor glasset anvendes) mindst være forsynet med følgende informationer på en måde, så de er synlige, let læselige og ikke kan fjernes:

Fabrikantens firmanavn og fulde adresse og i givet fald navn og adresse på dennes repræsentant
• Maskinens betegnelse
• CE-mærkning
• Specifikation af serie eller typebetegnelse
• Eventuelt serienummer
• Fremstillingsåret, dvs. det år, hvor fabrikationsprocessen blev afsluttet.

Desuden kræves det ifølge ”Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler”, at brugsanvisningen indeholder ”specifikationer for de reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed”, hvilket betyder, at det skal angives hvilken glastype der anvendes i den pågældende maskine.

Konklusion

Der kræves ikke særlig mærkning eller test, udover hvad vi i byggeriet kender, og at byggeriets standarder for sikkerhed EN 12600 og for hærdet EN 12150 og lamineret f. eks EN 14449 vil blive anerkendt af Arbejdstilsynet (At).
I de fleste tilfælde vil et hærdet glas være tilstrækkeligt, med mindre der er oplagt risiko for at spidse/skarpe genstande kan slå mod glasset, så skal anvendes lamineret glas.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev