« Tilbage

Glas til elevatorer

Sidst revideret mar 2023
Glasfakta

Når der skal vælges glas til elevatorer, stilles der andre krav til standarder, mærkning og prøvning end til bygningsglas generelt.

Glas til elevatorer adskiller sig fra alt andet glas til byggeri ved ikke at være reguleret i bygningsreglementet, men ved forskellige bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper fra Arbejdstilsynet.

Den opdaterede vejledning fra Glasindustrien ”GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge. Revideret januar 2022” referer til de senest gældende bekendtgørelser om Indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som også implementerer EU's elevatordirektivet, samt bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, hvori det er angivet, at elevatoren mv. til enhver tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylder alle relevante bestemmelser.

Rulletrapper og rullefortove inklusive værn udføres iht. DS/EN 115-1 og dimensioneres iht. denne standard.

Arbejdstilsynets bekendtgørelser

Der er en vidtgående kontrol med såvel glastype som montage reguleret af Arbejdstilsynet via bekendtgørelser. Arbejdstilsynets bekendtgørelser referer til standarderne for Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods og standard for dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter.

Derudover findes der en bekendtgørelse, som gælder for ikke CE-mærkede anlæg. I denne

bekendtgørelse er der regler for glas i eksisterende anlæg, hvor der er særlige regler.

Glastyper og dimensioner

Den samlede konstruktion: Glas, beslag og befæstelser skal ligesom i øvrige bygningskonstruktioner dimensioneres for aktuelle understøtningsforhold og statiske påvirkninger i henhold til lastangivelserne i Eurocode og aktuelle standarder, sådan som det er beskrevet i bygningsreglementet.

Speciel pendultest til glas til elevatorer

Vejledningen viser, at hvis man anvender glastyper og -tykkelser i henhold til de viste skemaer, er den helt specielle pendultest ikke nødvendig for at bevise glassets styrke. Hvis man derimod vælger andre glastyper og/eller tyndere glas, kræves en speciel pendultestprøvning i henhold til kravene i DS/EN 81-serien

Pendultesten beskrevet i standarden er helt forskellig fra de øvrige prøvninger for bygningsglas med hensyn til personsikkerhed, da de udføres med to forskellige penduler: Et hårdt pendul af stål med en vægt på 10kg med en faldhøjde på 500mm, og et blødt pendul af læder med en vægt på 45kg med en faldhøjde på 700mm. Der udføres en prøvning af hver på hvert glas, der skal give et resultat uden hul, revner og deformationer og uden mærker i glasset. Disse prøvninger er urealistiske at udføre på ethvert nyt elevatoranlæg og derfor er der for de forskellige glasplaceringer udfærdiget godkendte typer, tykkelser og dimensioner.

Typiske placeringer

De oftest brugte placeringer af glas i elevatorer er i

Skaktvægge

Glas i skaktvægge skal jf. DS/EN 81-20 afsnit 5.2.1.8.3 være lamineret uanset placering. Iht bygningsreglementet skal skaktvægge være dimensioneret iht. laster iht. Eurocodes og Brugskategori jf. DS/EN1991-1-1.

Hvor der ikke er adgang på udvendig side (f.eks. i atrium) for personer kan der under visse forudsætninger tillades helt eller delvist åbne skaktsider Se 5.2.5.2.2 og 5.2.5.2.3 i EN 81-20.

Skaktvæggens glas er ikke i standarderne beskrevet på samme måde som for selve elevatorstolens vægge og døre. I Glasindustriens vejledning er vist anerkendte glastyper og minimums tykkelser, som i de aktuelle brugssteder skal eftervises for de aktuelle belastninger og understøtningsforhold i henhold til Eurocode, herunder eksempelvis vindlast ved udendørskonstruktioner.

Spejle

Spejle og andre glasflader (iht DS/EN 81-20: 5.4.4) skal, når de anvendes i elevatorstolen, overholde tilstand B eller C i henhold til DS/EN 12600, anneks C, hvis de går i stykker. Det betyder at der skal anvendes sikkerhedsspejle af enten lamineret (brudmønster B) eller hærdet (brudmønster C).

Mærkning

Alt glas anvendt i elevatoranlæg skal i henhold til standarderne være mærket med leverandørens navn og evt. varemærke, glastype og tykkelse. Det gælder for alt glas i stolen, skaktdøre, samt i skakten

Glasbeskrivelser

Glasindustriens vejledningen viser eksempler på beskrivelse af glas til elevatorer. Alle eksempler er generelle og skal tilrettes. De kan udvides/skærpes afhængig af dimensioneringen og projektets funktionskrav. Den projektspecifikke beskrivelse udarbejdes af den projekterende på den konkrete byggesag.

Trådglas skal udskiftes til lamineret glas

I bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet som gælder for ikke CE-mærkede anlæg er der særlige krav blandt andet til tidligere brug af trådglas.

I denne bekendtgørelse er der regler for glas i eksisterende anlæg. Arbejdstilsynet anvender stadig den gamle misvisende betegnelse ”krydsarmeret glas”. Glasset ikke er armeret, men tværtimod svagere end almindeligt glas, hvilket nu er erkendt, og der er nu skærpede restriktioner også for ældre tidligere godkendte anlæg.

Det betyder at det iht. bekendtgørelsen så skal tidligere brugt trådglas, der er placeret normalt tilgængeligt for personer, afskærmes eller udskiftes med lamineret glas op til en højde på 2,5 m, senest 1. januar 2020.

Læs artiklen: Glas i eksisterende elevatorer der ikke er CE-mærket.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas