« Tilbage

En solcelle historie

Sidst revideret jan 2018
Glasfakta

Anvendelse af solcellerne i Danmark er forholdsvis ny, men historien bag er længere end man tror


Historien om solcelleteknologi begynder, da den nitten-årige Edmund Becquerel i 1839 offentliggjorde sine observationer om den fotoelektriske effekt, der viste, at bestemte materialer kunne producere en lille mængde strøm, når de blev udsat for lys. Selv om denne publikation blev anset for interessant, førte den dog ikke til nogen praktiske anvendelser.


34 år senere, i 1873, opdagede Willoughby Smith den photovoltaiske effekt i selen. Hans elev William G. Adams tog et stort skridt videre ved at opdage, at når man belyser et knudepunkt mellem selen og platin, produceres der også strøm. Disse to opdagelser blev grundlaget for, at Charles Fritts i 1880 udviklede den første solcelle med en virkningsgrad på 1-2%. Men heller ikke denne opdagelse førte til nogen anvendelse af kommerciel eller industriel art.


Den industrielle revolution og brugen af fossile brændstoffer forsinkede forskningen inden for solcelleenergi. Indtil 1960 blev solenergi anset for futuristisk og kun anvendelig til særlige formål. Dette skyldtes blandt andet de høje omkostninger i forsknings- og fremstillingsprocessen.


Siden det første solcellepanel blev udviklet i 1954, er effektiviteten af solceller øget markant, og samtidig er priserne faldet mærkbart. Photovoltaisk glas blev første gang brugt i rummet, fordi den eneste kilde til energi i rummet er solen.


Energikrisen gjorde alternativ energi mere attraktiv

Energikriserne i halvfjerdserne medførte at flere regeringer begyndte at overveje alternative energiteknologier. Dette førte blandt andet til oprettelsen af det internationale energi agentur (IEA) Photovoltaic Power Systems Programme i 1993.


Begrænset adgang til fossile brændstoffer og bekymring for miljøet har betydet at man begyndte at udvikle metoder, der bruger naturlige genanvendelige kilder til at skabe energi. En af de mest almindelige metoder anvender solcelleglas til at omdanne solens stråler til energi.


Solceller fremtidens energikilde

Photovoltaic (PV) teknologi er en af de reneste energikilder. Teknologien bygger på kraften i solen som energikilde og frembringer derfor hverken støj, røg, syreregn, vandforurenende stoffer, kuldioxid eller atomaffald. Derudover bruges der ikke energi til transport som ved eksempelvis kul, og forurening ved transport undgås dermed. Endelig er grundstoffet silicium, som anvendes til de fleste solceller ugiftigt, og der findes rigelige mængder af det.


Selvom solceller endnu ikke kan konkurrere økonomisk med andre metoder til energiproduktion som for eksempel fossile brændstoffer og atomenergi, har de vundet indpas i det danske privat-boligområde på grund af høj elpriser, en generelt stigende bekymring for miljøet, støttende forordninger og økonomisk hjælp i form af fraskrivningsregler.


Ulemperne ved solcelleanlæg er de høje investerings omkostninger og den stadig lave effektivitet, hvilket betyder, at der skal bruges et forholdsvis stort areal til et effektivt anlæg. Forskningsindsatsen er derfor koncentreret om at reducere omkostningerne og øge effektiviteten af solcelleanlæg. Derud over arbejdes der på at udvikle bygningsintegrerede solcelleanlæg, som kan implementeres i opførelsesperioden og være en del af klimaskærmen.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas