« Tilbage

Solafskærmning i glasset mindsker behovet for køling og ventilation

Sidst revideret feb 2023
Glasfakta

Behovet for ventilation og køling kan mindskes ved brug af det rette glas.

Solafskærmende glas behøver ikke længere at være farvede. Alt glas afskærmer en del af solstrålingen, som består både af UV-, sollys- og IR-stråling.

Solafskærmende glas kan tilpasses til den solenergi og sollys der ønskes i forskellige sammenhænge. Sollyset vil vi gerne have, men for meget solenergi er ikke altid ønskelig, da det øger behovet for energikrævende ventilation og køling.

Vi vil have lyset ind, men ikke solenergien

I de fleste tilfælde ønsker man kun lys og intet bidrag fra solenergien. Desværre er dette fysisk umuligt, da lys også er energi (varme). Glasindustrien har nu udviklet solafskærmende glas, der slipper næsten ligeså meget sollys ind som almindeligt glas og afskærmer over to tredjedele af den totale solenergi. Disse glas mindsker behovet for ventilation og køling og baner vej for ny arkitektur med større glas og mere dagslys i rummene.

Den oprindelige funktion for vinduesglas var at slippe dagslys ind og skabe gennemsyn samtidig med, at det gav beskyttelse mod vejr og vind. Glassets grundfunktion er fortsat den samme, men nu kan man tilbyde flere funktioner med flere glas i kombination.

Glasindustrien leverer i dag forskellige typer af solafskærmende glas:

• Belagte glas med lave missionsegenskaber (solafskærmende-energiglas)

• Dobbelt belagte selvrengørende solafskærmende-energiglas.

• Glas med tryk på.

Læs artiklen  'Udvendig, dynamisk solafskærmning'

Et godt indeklima og lavt energiforbrug

I dag er målsætningen, at skabe det bedst mulige indeklima med det laveste energiforbrug og miljøpåvirkning. Takket være avanceret forædlingsteknik har glasset udviklet sig til at være den måske vigtigste bygningskomponent i dette arbejde.

Læs artiklen 'Indeklima med behagelig temperatur'

Kravet til glaskonstruktioner er helt forskellige i en bygning med varmeoverskud (eksempelvis kontor) sammenlignet med bygninger med varmeunderskud (eksempelvis boliger). Der findes glasløsninger til begge situationer. . Energimærkningen: U/LT/g hjælper hurtigt med at finde den rigtige glaskombination i hver enkelt situation.

Solafskærmningen afhænger af både g-værdien og ST-værdien

Den solenergi, som transmitteres gennem vinduets glas, påvirker inde-komforten på to måder. Dels øger den totale transmitterede solenergi: g-værdien, luftens rumtemperatur, dels øger den direkte indstrålende solenergi: ST, temperaturen på alle overflader som nås af solstrålerne. Det vil sige g-værdien giver rumvarme og ST styrer overfladetemperaturen.

Indstrålet solenergi=SR+SA+ST

g= ST+afstrålet SA

For at begrænse temperaturforhøjelsen vælges en glaskonstruktion som mindsker den totale g-værdi så temperaturkravet kan opfyldes.

Læs også artiklen "g-værdi og LT-værdi i solafskærmende glas"
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas