« Tilbage

Solafskærmning - behov

Sidst revideret aug 2021
Glasfakta

Solafskærmning kan være en vigtig del af et byggeri for at opnå et godt indeklima.

Anvendelse af store glaspartier i byggeriet og indførelse af større krav til minimalt energiforbrug betyder nødvendigvis ikke, at udformningen af arkitektonisk spændende bygninger må skrinlægges.

Kravene om lavere energiforbrug betyder, at der tidligt i planlægningen af et byggeri skal fokuseres på flere procedurer, idet indførelsen af nye energibestemmelser i bygningslovgivningen medfører, at energiforbruget til køling og ventilation skal medregnes i den skærpede energiramme.

Et stort solindfald fra glasfacaden kan have både positiv og negativ indflydelse. Om vinteren kan solindfaldet bidrage positivt til rumopvarmningen og til en bedre dagslysudnyttelse og samtidig reducere behovet for kunstig el-belysning. Der skal imidlertid foretages kontrol af solindfald kombineret med varmelast fra personer og elektrisk udstyr (hard-diske, EDB-skærme med mere), således der ikke opstår temperaturproblemer, der skal løses med energi til køling.

Solafskærmning - udvendig

Såfremt det er muligt vil en udvendig variabel solafskærmning kunne opfylde behovet for optimal kontrol af solindfald uden brug af ekstra energi til køling og ventilation. Samtidig kan man tilgodese et godt udsyn og gode dagslysforhold.

Den udvendige placering er mest effektiv, da solens stråler bremses inden de rammer ruden. Afskærmningen kan udføres og placeres på mange forskellige måder.

Solafskærmning – indvendig

Placering af en indvendig afskærmning har kun ringe effekt, da solens stråler når de passerer ruden omdannes til langbølget varmestråling, der ikke kan slippe ud igen. Temperaturen stiger dermed i bygningen. Indvendig solafskærmning etableres derfor primært til kontrol af dagslysindfaldet og løsning af problem med blænding.

Dobbelt glasfacade

Alternativt til udvendig variabel solafskærmning kan valg af en dobbelt glasfacade på en bygning være en anden design-løsning, der tilgodeser andre æstetiske forhold for en bygning. Bortledning af den varme luft i mellemrummet mod selve bygningsfacaden skal derfor indgå i planlægningen fra start af designfasen.

Værktøj

Beregningsforudsætninger for endelig fastlæggelse af den optimale solafskærmning bør derfor foreligge tidligt i skitsefasen for vurdering af effekt af solafskærmningen på dagslys, indeklima og energiforbrug.

Information om materialedata fra producenter:


Læs også artiklen: Arbejdsmiljø og indeklima.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev