« Tilbage

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde

Sidst revideret feb 2021
Glasfakta

Manglende sikring mod gennemstyrtning er stadig et gennemgående arbejdsmiljøproblem på landets byggepladser, men ulykkerne kan undgås, når arbejdsgiverne i samarbejde med de ansatte planlægger arbejdet.


De seneste år har man hos Arbejdstilsynet registreret en del ulykker på baggrund af gennemstyrtning på tage, og heraf har nogle været dødsulykker. Derfor kommer man nu med råd til, hvordan ulykkerne kan undgås.


Ulykkerne sker især ved færdsel på gamle tagplader på haller med åsekonstruktioner og lignende, fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader, som slet ikke er beregnet til at færdes på og ikke kan bære.


Gennemstyrtning på tagflader kan give alvorlige kvæstelser og i værste fald medføre invaliditet og dødsfald, og derfor skal man altid sikre, at forholdene er i orden, inden man går ud på taget.


Se mere i: Arbejdstilsynets vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage.


Ulykker med gennemstyrtning kan undgås

Gang og ophold på gamle tagplader skal man helt undgå. Det anbefales altid at etablere sikring mod gennemstyrtning når lægteafstanden overstiger 46 cm fra overkant til overkant. Ved oplægning af nye plader skal arbejdet planlægges med inddragelse af leverandørens sikkerhedsanvisninger, så der sikres mod gennemstyrtning og nedstyrtning. Desuden anbefales, at de forskellige faggrupper har en dialog om, hvordan arbejdet kan udføres sikkert, og hvilke foranstaltninger mod gennemstyrtning og nedstyrtning, der skal anvendes.


Risikoen for gennemstyrtning og tilskadekomst kan imødegås fx ved at anvende gangbroer, tagstiger, sikkerhedsnet og taglifte, og det kan ofte være nødvendigt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforanstaltninger. De kollektive foranstaltninger går forud for individuel beskyttelse, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt at supplere med egnet individuelt faldsikringsudstyr.


Man kan se forskellige gode tekniske hjælpemidler til byggebranchen på BYGERGO.dk.


Sikring mod nedstyrtning skal i øvrigt ske ved at overdække huller i taget med bæredygtige plader og ved etablere rækværker og tagskærme ved tagets udvendige kanter eller på andre lige så forsvarlige måder.


Læs også branchevejledningerne fra BFA Bygge og Anlæg: Færdsel på bygge- og anlægspladsen og Branchevejledning om faldsikringsudstyr.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas