« Tilbage
To baldakiner i glas fra London

Baldakiner og udhæng i glas i BR18

Sidst revideret feb 2023
Glasfakta

I Bygningsreglementet er der foreskrevet hvilke type glas, der skal anvendes til baldakiner og udhæng

I BR18 Kapitel 9 henvises til

”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger:

2.5.0. Sikring mod nedfald af glas

Glas i tage, lofter og skrå flader kan udgøre en risiko for personer, der færdes nedenunder, hvis glasset kan falde ned. Risikoen for nedfald af glas kan begrænses ved at glasset dimensioneres efter forekommende laster og gældende forskrifter, samt ved at anvende hensigtsmæssige glastyper og fastholdelser.

3.0.6. Glastage, glasoverdækninger, glaslofter og spejle

Tage, baldakiner, overdækninger, udhæng og lofter af glas samt tilsvarende konstruktioner med vandret eller skråtstillet glas kan udgøre en risiko for personer, der opholder sig eller færdes under glaspartierne, hvis glasset beskadiges og falder ned. Risikoen kan begrænses ved at bruge lamineret sikkerhedsglas, hvor der anvendes enkeltglas og i det nederste lag glas i termoruder, samt sikre at glasset er fastholdt.

Sikkerhedsglas

BR’s vejledning foreskriver at der i baldakiner og udhæng med enkeltglas skal bruges lamineret sikkerhedsglas.

Lamineret glas består af to eller flere lag glas, der holdes sammen af folie som PVB, EVA, ionomer plast, polycarbonat eller akryl. Ved lamineringsprocessen smelter folien sammen med glasset, enten helt gennemsigtig og uden farve, eller farvet ved brug af eksempelvis farvet folie.

Lamineret (float + float): Glasset består af to eller flere lag almindeligt glas med mellemliggende folielag. Brudmønstret er det samme som for almindeligt glas i form at lange skarpe glasstykker, men da glasset fastholdes af folien, reduceres risikoen for skæreskader betydeligt.

Lamineret (hærdet + hærdet): Glasset består af to eller flere lag hærdet glas med mellemliggende folielag. Brudmønsteret er det samme som for hærdet glas, men da de små glasstykker, som dannes ved brud på hærdet glas, fastholdes af folien, reduceres risikoen for skæreskader betydeligt.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas