« Tilbage

Glas til rytterlys

Sidst revideret sep 2019
Glasfakta

For glas til rytterlys gælder de samme regler som til glastage.

Glas i glastage er oftest termoruder, der skal være produceret i henhold til DS/EN 1279, samt i øvrigt opfylde de krav som stilles til bæreevne (styrke), varmeisolering, dagslys, solafskærmning, sikkerhed, støjdæmpning osv.

Den projekterende anbefales at vurdere den aktuelle konstruktion og fastlægge dimensioneringskrav for glasopbygningen.

Personsikkerhed

BR18s vejledning angiver i 3.0.6. ”Glastage, glasoverdækninger, glaslofter
og spejle. Tage, baldakiner, overdækninger, udhæng og lofter af glas samt tilsvarende konstruktioner med vandret eller skråtstillet glas kan udgøre en risiko for personer, der opholder sig eller færdes under glaspartierne, hvis glasset beskadiges og falder ned. Risikoen kan begrænses ved at bruge lamineret sikkerhedsglas i enkeltlagsruder og i det nederste lag glas i termoruder, samt sikre at glasset er fastholdt.
Eksempler på områder, hvor personskader kan reduceres ved brug af sikkerhedsglas, er glastage over butiksarealer, butiksarkader, salgsarealer i gartnerier og byggemarkeder, foyerer, forbindelsesgange, glasbaldakiner, møde- og opholdsrum, terrasser, udestuer, orangerier”.

Som hovedregel for valg af glas til termoruder med hensyn til sikkerhed og styrke anbefales følgende:
• yderste glas kan være hærdet sikkerhedsglas ved risiko for termisk brud.
• inderste glas skal være lamineret glas. Som enkeltglas skal anvendes lamineret (float+float), eventuelt lamineret (hærdet+hærdet).

Trådglas må ikke anvendes i glastag.

Energiforbrug

For at opnå hensigtsmæssige temperaturforhold og for at undgå gener ved direkte solstråling, anvendes der solafskærmende glas. Der kan supplerende anvendes ventilation og andre fysiske solafskærmninger som markiser, persienner og gardiner. Hvor der anvendes fysiske solafskærmninger til regulering af temperatur, solindfald og evt. skygge- og mørklægning, skal der tages højde for risikoen for termisk brud. Termisk brud undgås ved brug af hærdet glas.

Varmeisolering

2- og 3-lag termoruder har solafskærmende og varmeisolerende egenskaber.
Varmeisoleringen afhænger af belægningernes egenskaber samt gasfyldning og glasafstand. En god energirude reflekterer varmestrålingen tilbage i rummet og tillader samtidig en stor del af solens stråler at passere gennem ruden. En solafskærmende energirude er både varmeisolerende og afskærmer en stor del af solstråling fra at komme gennem ruden.

Solenergi/solafskærmning

BR18 § 250 "Bygninger skal projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås, under hensyn til bygningernes anvendelse og omfang af byggearbejdet."

Lystransmittansen angives med en LT-værdi og solenergitransmittansen med en g-værdi. Total solenergitransmittansen (g-værdi) reduceres ved hjælp af solafskærmende glas.

Lys- og solenergi-transmittansen varierer med glassets tykkelse, farve og eventuel belægning.
Ønskes en høj solenergitilførsel skal g-værdien være høj som i energiruder (g ~ 60% - 65%). Solafskærmende energiruder reducerer solenergitilførslen mere og variationen i g-værdi er her stor, men ligger typisk omkring g ~ 20% - 40%.

Eksempel på glasbeskrivelse

800 x 1500 mm. 3-lag solafskærmendeenergirude (50/25): 6SE-15Ar-4-15Ar-
E8,4L: 6 mm solafskærmende-energiglas, 15 mm argon, 4 mm klar float, 15 mm argon, 8,4 mm (33.1) lamineret (float+float) sikkerheds energiglas. Energidata f.eks. 0,6/46/25. Indv. lamineret sikkerhedsglas 2(B)2. Rw (C;Ctr): 36 (-2; -4) dB.

Læs artiklen Glas til glastage

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev