« Tilbage

Lystransmittans i bilruder

Sidst revideret okt 2020
Glasfakta

Transportministeriet har i Bekendtgørelse nr. 1050 af 17/10/2019 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr foreskrevet krav til lystransmittans i ruder. Den gældende version af Detailforskrifter for Køretøjer 2019 trådte i kraft d. 1. november 2019.


Detailforskrifterne udkommer som hovedregel hvert år den 1. april. Hvis dette undtagelsesvis ikke er tilfældet, vil en ændringsbekendtgørelse blive udsendt. Man skal finde bestemmelserne for f.eks. den bil, man har, efter tidspunktet for 1. registrering af bilen. Biler registreret 1. gang mellem 1. april 2006 og 31. marts 2007, skal opfylde bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer 2006.


70% lysgennemgang

I kapitel 10.03.003 står der i BEK nr. 1050 , at forrude og forreste sideruder (180° synsfelt) i motordrevet køretøj skal have mindst 70% lysgennemgang inden for det normale synsfelt.


Lysgennemgang er i de fleste standarder bestemt ved Lystransmittansen, LT. LT (τν) er værdien på det transmitterede synlige lys i intervallet 380-780nm angivet i procent af det mod glasset indfaldende lys.

Lysreflektion: LRud (ρν) og LRind er reflekteret lys udad og indad i det samme interval. Data oplyses i henhold til DS/EN 410.Termisk indeklima i biler

For at reducere behovet for ventilation og køling/aircondition ønskes det at reducere mængden af solenergi ind gennem køretøjets ruder. Ca. halvdelen af solstrålingen er dagslys og derfor vil en reduktion af den samlede solstråling (g-værdi) også påvirke mængden af sollys.


Oprindeligt blev ruderne fremstillet af klart glas, men i dag anvendes enten gennemfarvet glas eller forskellige typer af belægninger, der reducerer solvarmen, men lige akkurat opfylder kravet om lysgennemgang.


Hvis glasset bliver for mørkt vil ruderne om natten virke som spejle og dermed reducere udsynet. Derfor er der regler for hvor meget man må reducere lyset i forruden og i sideruder ud for føreren.


Dagslys reflekteres, absorberes og transmitteres.

4% af dagslyset reflekteres fra hver glasoverflade.


Typiske data for glasløsninger.


I skemaet ovenfor ses forholdet mellem lysgennemgang (LT) og solvarme (g-værdi), hvor det tydeligt ses at jo mørkere glas jo mindre lys- og solvarme kommer der ind. Hvorimod brug af sikkerhedsglas, hverken som hærdet eller som lamineret glas reducerer lyset i forhold til almindeligt glas
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas