« Tilbage

Sikkerhedsspejle

Sidst revideret apr 2024
Glasfakta

Sikkerhedsspejl, kombination af sikkerhed og æstetik

Sikkerhedsspejle adskiller sig fra almindelige spejle ved at tilbyde en høj grad af beskyttelse mod skæreskader hvis spejlet bryder. Der findes flere typer af sikkerhedsspejle.

Sikkerhedsspejle bruges hvor der er særligt høje krav til beskyttelse mod skæreskader, hvor sikkerheden skal være i top, fx i detailhandlen, i skoler eller i sportsfaciliteter. Et andet anvendelsesområde er elevatorer. 

Sikkerhedsspejle bruges i bolig- og erhvervslokaler, hvor der er fokus på splintbindingsfunktionen.

Se alle artikler på Glasfakta om spejle her.

Kollision med spejle kan medføre personskade

Spejle er produceret iht DS/EN 1036: Bygningsglas - Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug.

For at et spejl kan kaldes et sikkerhedsspejl, er det en forudsætning, at det er prøvet iht EN 12600 og har fået et certifikat med en sikkerhedsklassifikation.

Spejle kan leveres som:

Illustration fra ”Glarmesterarbejde” Glarmesterlauget i Danmark, 2011, 2. udgave:

Personsikkerhed

I BR18 henvises der mht. personsikkerhed og glas til ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.” Ses på Bygningsreglementet.dk

Spejle nævnes i BR18s vejledning:

3.0.6. Glastage, glasoverdækninger, glaslofter og spejle

Uddrag:

”Spejle kan medføre personskade ved kollision afhængig af størrelse, placering og afskærmning. Placeret over inventar og almindelig brystningshøjde er der sjældent risiko for skæreskader med almindelige spejle. Spejle på døre og vægge, hvor personer færdes og opholder sig, kan udføres som sikkerhedsspejle for at minimere risikoen ved brud og skæreskader. Der er ikke krav til spejle i enfamiliehuse og sommerhuse, men det anbefales at vurdere personsikkerheden, hvor der foreligger særlige forhold som spejle på døre og spejlvægge.”

Spejle i elevator

Spejle og andre glasflader (iht DS/EN 81-20: 5.4.4) skal, når de anvendes i elevatorstolen, overholde tilstand B eller C i henhold til DS/EN 12600, anneks C, hvis de går i stykker. Det betyder at der skal anvendes sikkerhedsspejle af enten lamineret (brudmønster B) eller hærdet (brudmønster C).

Personsikkerhed i glas er defineret iht DS/EN 12600.

Personsikkerheden er afhængig af brudmønstret ved forskellige belastninger.

Brudmønstre

Brudmønster som hærdet glas (B) og lamineret glas (C) er i DS/EN 12600 defineret som personsikkerhedsglas.

Sikring

Kræves særlige sikringsspejle (security) skal spejlet prøves efter kuglefaldstest iht ”DS/EN 356 Bygningsglas – Sikringsglas – Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb”.

Bæredygtighed

De fleste almindelige spejlprodukter i dag scorer også point, når det kommer til bæredygtighed: spejlmalingen er lavet uden kobber og bly, og især hvis de anvendte glas er fra glasproduktion med over 30 procent genbrugsskår. Genbrugsskår bruges i produktionen af de fleste spejle, som reducerer CO2-udledningen under produktionen.

Spejle er genanvendelige ved slutningen af dets levetid. Samlet set gør det spejle til en rigtig anbefaling for bæredygtig og sikker indretning uden æstetiske kompromiser.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas