« Tilbage
Glashylde med glas på baren i en café

Glashylder - hvor meget vægt kan de bære

Sidst revideret apr 2021
Glasfakta

Hylder af glas kan holde til meget, men når de overbelastes, revner de uden varsel.


Glashylder er ofte det sidste trin i monteringen i et skab eller i et udstillingsvindue. Men hvor meget vægt kan glashylder faktisk bære?


Indretningen i skabe og møbler skal helst virke lys og overskuelig

Her kan glashylder være en rigtig god løsning. En vigtig egenskab ved glas er at være gennemsigtigt, som også har den praktiske fordel at når det bruges korrekt, så forbedrer glashylderne oversigten og lader mere lys kommer ind i møblerne. På samme tid er glas meget rengøringsvenligt og ufølsomt overfor fugtighed såvel som brug af kemikalier.


Oftest ønskes glashylder så tynde som muligt, som kan bære så tunge byrder som muligt, så med andre ord hvor er grænsen? Er glashylden forkert dimensioneret og monteret, kan det få negative konsekvenser. Hvis glashylden bliver ujævnt eller overdrevent belastet, revner den uden varsel, hvorved i værste fald folk kan blive skadet. I almindeligt interiørarbejde planlægger vælger man dog oftest glas baseret på gennemprøvede konstruktioner.


Glas er forudsigeligt

Heldigvis er glas - i modsætning til træ - et meget homogent materiale, og dets fysiske egenskaber er kendt. Det tillader dermed en relativt nøjagtig beregning af de statiske værdier for et bestemt glasområde.


Glastykkelsesberegninger af lodret eller hældende glas og termoruder i vindues- eller facadekonstruktioner er både afhængige af sted og last og er meget komplekse. Sammenlignet med dette er værdierne for almindelige glashylder relativt lette at beregne.


Hvor meget vægt kan glashylder faktisk bære?

Det schweiziske institut SIGAB (Schweizerische Institut für Glas am Bau) har lavet beregninger, hvor værdier som maksimum ses med beregnet nyttelast og udbøjning. Grundlaget for beregningerne har faktorer som:


• glastykkelse

• længde

• bredde

• last

• understøtning

• glastype


Forudsætningerne er, at spænding er under den maksimalt tilladte bøjning af trækspændingen. Med almindelig, vandret monteret floatglas forudsættes denne værdi til 12 N/mm2.


For hærdet sikkerhedsglas forudsættes på grund af den termiske forspænding en meget højere bøjningsstyrke med maksimalt 50 N/mm2.


Disse værdier er for de maksimalt tilladte spændinger, med tilstrækkelig store sikkerhedsmargener. Så normalt skal glasset ikke revne straks, når spændingen stiger over den maksimalt tilladte værdi.


En hylde lavet af hærdet sikkerhedsglas er derfor i stand til at tage en større vægt end den samme hylde af floatglas. Det bøjer sig imidlertid under den højere vægt noget mere, hvilket påvirker udseendet negativt. Det giver mening at bruge hærdet glas til glashylder især af sikkerhedshensyn, hvis der er risiko for at en person falder imod hylden.


I tabellerne herunder er angivet den maksimale hyldelængde med en vis glastykkelse og hyldedybde forudsat en jævnt fordelt nyttelast.


En belastning på 0,5 kg pr. 10 mm hyldelængde svarer omtrent til vægten af en fuld brevordner mappe. På hyldedybderne 150 og 200 mm forudsættes en nyttelast på 0,125 kg antaget pr. 10 mm, da sådanne smalle hylder oftest ikke er meget belastede i glasskabe.


To-sidig oplagt glashylde af floatglas

De tyske ord anvendt i skemaerne oversat til dansk:

Glastykkelse - Max spændvidde - Tilladelig nyttelast - Egenvægt – Udbøjning


Hyldedybde: 150 mm Nyttelast: 0,5 kg/10 mm


Hyldedybde: 200 mm Nyttelast: 0,5 kg/10 mm


Hyldedybde: 300 mm Nyttelast: 0,5 kg/10 mm


Hyldedybde: 400 mm Nyttelast: 0,5 kg/10 mm


Kilde: SIGAB, Det schweiziske institut for glas og konstruktion. Alle oplysninger uden garanti
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas