« Tilbage

Antibakterie belagt glas

Sidst revideret jan 2022
Glasfakta

Antimikrobielle glas bidrager til sikre løsninger i omgivelser, hvor mange mennesker opholder sig og hvor virus og bakterier kan være et problem. Disse glas kan anvendes i alle sammenhænge med overflader, som berøres af mange forskellige mennesker, som f.eks. på sygehuse, sundhedscentre, læreanstalter, butikker, hoteller, kontorbygninger, dyreparker, lufthavne, biblioteker og i den kollektive trafik.


Smittespredningen via touch-skærme og informationstavler kan minimeres og sundhedssikkerheden forbedres, når der anvendes antimikrobielle glas. Antimikrobielle glas kan med fordel også anvendes på andre glasoverflader, vi er i kontakt med, for at mindske smitterisikoen. Det kunne eksempelvis være glasdøre, som man åbner ved at sætte hænderne på, og butiksruder man berører, når man peger på de udstillede genstande.


Antivirus glas er et on-line belagt glas med en transparent fotokatalytisk belægning, som har antimikrobielle egenskaber, og som virker aktivt mod virus, når det udsættes for UV-stråling. Belægningen beholder sine egenskaber også når UV-eksponeringen ophører, i test op til 2 timer, hvilket yderligere mindsker risikoen for smitte.


Antivirus glas kan aktiveres af solstråling eller kunstig UV-stråling. Belægningen aktiveres hurtigt af stråling med bølgelængden 254 nm, hvilket er samme som anvendes af UV-desinficerende udstyr. Antivirus glas opnår hurtigt sin fulde effekt ved eksponering med UV-stråling, kun 5 til 10 minutters UV-eksponering er nødvendig. Antivirus glas kan fordoble effektiviteten ved UV-desinfektionsprocesser. Efter at være aktiveret beholder antivirus glas den fotokatalytiske aktivitet i op til 2 timer, også i mørke. Når antivirus glas er aktiveret, er det også olieafvisende og nemmere at rengøre, glasset tåler stærke rengøringsprodukter.


Glasset kan hærdes, lamineres, bøjes og indbygges i termoruder.


Se mere om belægninger i artiklen ”Belægninger/coatninger med forskellige funktioner”.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas