« Tilbage

Glasbyggesten

Sidst revideret mar 2022
Glasfakta

Glasbyggesten kan bruges til mange formål

Glasbyggesten er et byggemateriale fremstillet af glas, og bruges til vægge og vinduer. De er en fantastisk måde at bringe lys ind i en bygning på. Lyset kommer gennem dem, men man kan ikke se igennem dem, det vil sige, at de er translucente. Der udover anvendes glasbyggesten også til inventar, hvor de bruges til fronter til bardiske og receptionsskranker.


Glasbyggesten blev udviklet i begyndelsen af 1900'erne, hvor formålet var at få naturligt lys ind i produktionsbygninger. Glasbyggesten var mere holdbare og beskyttede bedre mod kulden end et enkelt lag glas i et vindue.


Se artiklen Glasbyggesten - hvordan fremstilles de


Under funktionalismen, hvor man tog flere elementer fra industribyggeri ind i boligbyggeriet, begyndte man også at anvende glasbyggesten både i boliger og i erhvervsbyggerier. Glasbyggesten blev især brugt til at få lys ind i bygninger og især i områder, hvor man ikke ønskede indkig, så som trappeløb i boliger og i etageboligbyggeri, i rum der vendte ud mod gaden, hvor man ikke ønskede indkig, og til indvendige vægge.


Glasbyggesten er opdelt i to typer; hule glasbyggesten og kompakte glasbyggesten. Hule glasbyggesten er fremstillet af to halvdele, som er sammenføjet så de skaber et isolerende vakuum i det lukkede rum.


Hvor kan glasbyggesten anvendes?

Glasbyggesten kan bruges til vægge der ikke er bærende, det vil sige, de kan ikke anvendes til vægge, der bærer spærene til taget eller etagen ovenover. Men glasbyggesten kan bruges til skillevægge. En væg af glasbyggesten, skal armeres med rustfrit armeringsstål både lodret og vandret i henhold til montagevejledningen.Der er uendeligt mange muligheder med glasbyggesten, og det er kun fantasien, der sætter grænser. Glasbyggesten kan typisk anvendes steder, hvor man ønsker et diffust lys og en delvis gennemsigtig effekt. Man kan vælge at sætte enkelte glasbyggesten ind i en almindelig væg for at opnå en effekt med lys, for eksempel omkring brusekabinen i et badeværelse for på den måde at trække lys ind i badet.


Lystransmission

Der er forskel på, hvor meget lys der trænger igennem de forskellige glasbyggesten. De klare glasbyggesten har en lystransmission på over 80 procent, det vil sige, at over 80 procent af lyset kommer igennem glasbyggestenene, mens de farvede og matterede har en lystransmission på omkring 60 procent.


Former

Glasbyggesten er normalt kvadratiske eller rektangulære. Standardstørrelsen er oftest 19x19 cm, men de kan fås i mange andre størrelser og former til specialopgaver. Du kan få sten, der har afrundede kanter, som bruges til afslutning af vægge, trekantede sten og hjørnesten med 90 graders vinkler. Standardtykkelsen er 8 cm. Glasbyggesten kan være klare eller matte og kan have forskellige mønstre, der ses i overfladen.


Farvede glasbyggesten

Glasbyggesten findes også i farvede varianter. De findes i to kategorier, den ene er fremstillet med farvet glas, som er UV-stabil og kan anvendes de samme steder som standard glasbyggesten. Den anden er fremstillet ved at injicere et farvestof eller transparent maling ind i det hule centrum af blokkene for at danne en permanent belægning. Denne fremgangsmåde giver levende farver, der ikke kan opnås med farvet glas. Ulempen ved denne produktionsmetode er, at den farvede belægning ikke er UV-stabil og over tid kan falme, derfor er den ikke egnet til steder, hvor der er kraftigt sollys.Lydisolerende egenskaber

Glasbyggesten har rigtig gode lydisoleringsegenskaber - omkring 40 dB. Til sammenligning kan nævnes, at en halvstensvæg af mursten med puds, som rent lydisoleringsmæssigt er en af de bedste skillevægge i et hus, har en lydisolation på ca. 45 dB. En gipsvæg med en tykkelse på 10 cm har en lydisolation på ca. 40 dB, hvis den har to lag gips på begge sider og 45 mm isolering i midten.


Sikring mod brand

Standard glasbyggesten har lille modstandsevne mod brand, glas kan ikke brænde, men glasset vil sprænge ved længere tids påvirkning af ild. Brandmodstandsevne af forskellige grader kan opnås ved flere metoder. Glasbyggestenene kan fremstilles med tykkere sidevægge hvilket giver større modstandsevne, eller der kan tilføres et specielt lag af brandsikkert materiale mellem de to halvdele af stenen under fremstillingen. Nogle producenter har udviklet en metode til at binde to glasblokke sammen med klæbemiddel, med forbedret brandmodstandsdygtighed. Det er vigtigt, at producentens anbefalinger følges med hensyn til montering af brandmodstandsdygtige vægge, ellers vil væggen ikke opnå den ønskede brandsikkerhed.


De fleste glasbyggesten kan i dag modstå varme fra en brand i 45 minutter før glasset springer, men der findes også glasbyggesten der kan modstå varmen i 60 og 90 minutter.


Hvis man ønsker at bruge en glasbyggestensvæg et sted, hvor der er brandkrav til en væg, skal den - såfremt der ikke allerede foreligger en prøvning af væggen - brandprøves af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut i henhold til fælles europæiske regler.


Glasbyggesten til vinduer

Som vinduer, er glasbyggesten et godt alternativ i kældervinduer. Hvor man kan trække lys ind uden at man laver en let adgangsvej for indbrudstyve, da glasbyggesten er næsten umulige at bryde igennem sammen lignet med et traditionelt vindue. Ulempen er, at når du erstatter et standard vindue med glasbyggesten, at det ikke længere kan bruges som udluftning da lysåbningen ikke kan åbnes. Der findes dog standardløsninger hvor der kan indmures en ventilationslem i feltet af glasbyggesten.


Glasbyggesten til gulve og tage

Der findes glasbyggesten til brug i gulve, vi har set dem i fortove, hvor de ligger for at trække lys ind i bygningers kælderetager. Glasbyggesten til gulv bliver normalt støbt i armeret beton eller monteres i en metalramme, så flere enheder, kan kombineres og spænde over store flader i kældre og tage.


Glasbyggestens isoleringsevne

Glasbyggesten har ikke en særlig god isoleringsevne, den ligger på samme niveau som en gammeldags termorude. Glasbyggestens U-værdi er omkring 3, hvor energivinduer kan have en U-værdi helt ned til 0,8. Jo lavere U-værdien er, jo mindre er varmetabet fra vinduet, det vil sige, at det isolerer bedre.


Gasisolerede

En nylig innovation indenfor fremstillingen af glasbyggesten er at fylde luftrummet i glasbyggestenen med argongas, der isolerer bedre end luft. Det forbedrer varmeisoleringsegenskaberne i glasbyggesten betydeligt.


Standarder og sortering

Glasbyggesten fremstillet i Europa er fremstillet i overensstemmelse med den europæiske standard EN1052-2. Den internationale standard ISO TC 160/SG1 giver mulighed for variation i størrelser og produktions uregelmæssighed.


Dansk Standard har beskrevet krav til glasbyggesten i:

DS/EN 1051-1:2003 ”Bygningsglas - Glasbyggesten og glasbelægningssten - Del 1: Definitioner og beskrivelse”

Denne standard angiver form/facon, måltolerance og materialekarakteristika for glasbygningssten og glasbelægningssten til brug i bygninger.


DS/EN 1051-2:2007 ”Bygningsglas - Glasbyggesten og glasbelægningssten - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard”

Denne standard omhandler overensstemmelsesvurdering og krav til fabriksproduktionskontrol og anbefalinger for glasbygningssten og glasbelægningssten anvendt i bygninger.

Denne standard dækker ikke plader med indlagte glasbygningssten eller glasbelægningssten.


Udgivelserne kan købes på Dansk Standards hjemmeside.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas