« Tilbage

Hvornår kom der regler om brug af sikkerhedsglas i Danmark?

Sidst revideret okt 2021
Glasfakta
Det var først i bygningsreglementet fra 1977, der i Danmark blev stillet krav om anvendelse af sikkerhedsglas i byggerier.

Nedenfor har vi vist en oversigt, der kronologisk viser bygningsreglementer, standarder og branchevejledninger, hvor sikkerhedsglas er nævnt.

1977 - BR77, gældende fra 1. februar 1977

BR77 - 4.1. Almene krav. Stk. 1. Bygninger skal indrettes og udformes på en sådan måde, at der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed og sundhed. Beboelsesbygningers planudformning skal være hensigtsmæssig under hensyn til den tilsigtede brug.

1982 - BR82, gældende fra 1. maj 1982

BR82 - 4.1 Almene krav Stk. l. Bygninger skal udformes og indrettes på en sådan måde, at der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed og sundhed.

1986 - Teknologisk Institut Byggeteknik

Termoruders egenskaber og anvendelser. Indeholder afsnit om sikkerhedsglas.

1987 - Standarderne DS/INSTA 150 og DS/INSTA 154

DS/INSTA 150 Bygningsglas. Sikkerhedsruder. Prøvningsmodstand mod tunge stød.
Standarden beskriver en metode til bestemmelse af graden af sikkerhed mod ulykker, på grund af tunge stød.

DS/INSTA 154 Bygningsglas. Sikkerhedsruder. Modstandsklasser
Standarden fastlægger krav til sikkerhedsruder i tilsammen 19 klasser. Standarden gælder for sikkerhedsruder af hvilket som helst materiale.

Begge tilbagetrukket 1/9-2006.

1995 - BR95, gældende fra 1. april 1995 til 1. februar 2001

BR95 - 4.1, stk. 1 Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse.

1995 - DS/INF 106

DS/INF 106 Rapport vedrørende glastage. Supplement til DS 410
Karakteristika for glas i bygninger, sikkerhedsaspekter i forbindelse med mennesker under eller i nærheden af glastage, dimensionering af glas – omend tilfredsstillende dimensioneringsmetoder ikke findes i dag – udførelse og kontrol af glaskonstruktionerne, brandmæssige forhold.

1995 - Glasbranche Foreningen

Sikkerhedsglas Personsikkerhed. Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas.
(Udkom Februar 1995: inden BR95!)

1998 - DS/INF 119

Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas. Personsikkerhed
Denne DS-information giver retningslinier for valg og anvendelse af glas, og angiver sikkerhedsglastyper og risikoområder. Glas som personer kan støde imod ved færden i eller omkring bygninger skal: – modstå belastning uden at gå i stykker, eller – hvis det går i stykker, gøre det på en sådan måde, at det så vidt muligt ikke forårsager personskade, eller -være afskærmet eller beskyttet mod direkte kontakt med personer.

2001 - BR95, tillæg gældende fra 1. februar 2001

BR 95 - 5.2, stk. 1 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

Vejledning: Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn m.v. Der henvises til DS/INF 106, rapport vedrørende glastage, supplement til DS 410 og til DS/INF 119, 1. udg., 1998, Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed.

Tillægget til BR95 var det første Bygningsreglement med vejledning.

2003 - DS/EN 12600

DS/EN 12600 (definerer sikkerhedsglas) Gældende standard
Bygningsglas - Pendulprøvning - Slagprøvningsmetode for planglas.
Denne europæiske standard specificerer en pendulprøvningsmetode for enkeltlagsruder af planglas til brug i bygninger. Prøvningen har til hensigt at klassificere produkter af planglas i tre principielle klasser i forhold til deres ydeevne forbindelse med stød og brudform. Standarden specificerer hverken krav til anvendelse eller holdbarhed.

2007

DS/INF 119 2. udg. Trådte i kraft 1/10-2007
Iht EN 12600, EN 12150, EN 14179, EN 1863, EN 14449 og EN ISO 12543.

2008 - BR08 gældende fra 1februar 2008 til 29. december 2010

BR08 - 4.3, stk. 1 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

Vejledning: Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn m.v.
Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre bør afmærkes tydeligt eller afskærmes. Afmærkningen skal ske i en højde, så alle personer med synshandicap tilgodeses.
Såfremt der ved glaspartier benyttes værn til sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3.
Der henvises endvidere til DS/INF 119, ”Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed”.

2010 - BR10, gældende fra 30/6 2010 til 31. december 2015

BR10 - 4.3, stk. 1 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

Vejledning: Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn m.v.
Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre bør afmærkes eller afskærmes. Afmærkningen bør placeres og udformes således, at den er iøjefaldende og tydelig for alle, herunder personer med synshandicap. Der henvises til SBi-ansvisning 230, Anvisning om bygningsreglement 2010, afsnit 4.3.
Såfremt der ved glaspartier benyttes værn til sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3.
Der henvises endvidere til DS/INF 119, Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed.

2016 - BR15, gældende fra 1. januar 2016 til 30. juni 2018

BR15 - 4.3, stk. 1 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Bestemmelsen omfatter ikke glas benyttet i vinduer og døre, medmindre der foreligger særlige forhold i forbindelse med placeringen eller brugen af bygningen.

Vejledning: Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn mv. Der henvises til DS/INF 119, Bygningsglas - Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed.

2018 - BR18, gældende fra 1. januar 2018

BR18 - Kap.9 § 196 Bygninger skal projekteres og udføres, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, funktionalitet og anvendelse for brugerne samt under hensyn til rengøring og vedligeholdelse.

Vejledning: ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger” Maj 2018.

2020 -

BR18: ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”. Maj 2018.
2. udgave, 1. januar 2020.


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev