« Tilbage

Flerlags brandbeskyttende glas

Sidst revideret jan 2019
Glasfakta

Flerlags brandbeskyttende glas består af flere lag klare glas med mellemliggende lag af vandglas.


Brandbeskyttende glas skal altid monteres, som del af et brandbeskyttende system, og afprøves og godkendes i henhold til de gældende foreskrifter.


Brugeren er altid ansvarlig for at monteringen opfylder anvendelsesformålet, og at anvendelsesformålet opfylder reglementer, standarder eller andre krav i forbindelse med brug af brandbeskyttende glas.


Producentens monterings og håndteringsanvisningen skal altid følges for det specifikke produkt. Denne vejledning er ikke tilstrækkelig til at sikre, at monteringen opnår den angivne effekt med hensyn til brandbeskyttelse.


Produktinformation

Flerlags brandbeskyttende glas består af flere lag klare glas med mellemliggende lag af vandglas, som ekspandere under påvirkning af brand. Ved brand revner glasset tættest på branden, men det brandbeskyttende lag ekspandere og holder glasstykkerne på plads og danner en effektiv barriere mod flammer og røggasser.


I produkter med mere end et mellemlag ekspandere mellemlagene progressivt, når varmen gradvist trænger gennem konstruktionen. Denne kompakte stabile sandwichkonstruktion af glas og mellemlag danner en elastisk, stærk og opak skærm mod brand.


Figur. Pilkington


Der skal tages særlige hensyn i forbindelse med håndtering og brug af brandbeskyttende flerlags glas fordi mellemlagene af vandglas er opbygget af specielle brandbeskyttende lag, der adskiller sig fra andre glas og laminater.


Montering

Brandbeskyttende glas må kun anvendes som del af et godkendt brandbeskyttende system – det betyder, at glasset skal være i en ramme, som er konstrueret til formålet, sammen med passende materialer til glasisætning og fastgørelses-materialer til den omgivende konstruktion. Hele selve systemet skal godkendes som et integreret brandbeskyttende system, og rammen skal være af tilsvarende brandklasse som glasset.


Udbøjningen på enkelt glas og termoruder må normalt ikke overstige 1/300 del af længden. Max 8 mm.


Generel vejledning

Alle glaslister, fugebånd, dræn, bæreklodser, fastgørelses materialer og tætnings materialer skal udføres som angivet i det tilhørende godkendelsesdokument for det anvendte system.


Bæreklodser skal sikre stabilitet og være afprøvet med det aktuelle glas. Bæreklodser af for eksempel hårdt træ skal være behandlet passende mod fugtighed, i de størrelser og på de steder, der normalt anvendes til glasisætning. Klodsernes dimension og placering skal følge system leverandørens anvisning.


De anvendte fugebånd skal være brandsikre, fleksible og prøvet sammen med det aktuelle glas.

Brandsikre silikoner til topforsegling anbefales, og tætningen mellem glas og rammen skal være sammenhængende, uden mellemrum langs hele glassets og rammens kant på begge sider. Der skal altid anvendes korrekt fugebånd. Brandbeskyttende glas er altid 4-sidigt indrammet.


Monteringstryk

Det er ikke nødvendigt at udøve stærkt tryk på glasset ved anbringelse af glaslister eller tætningsprofiler. Glaslisternes tryk på glaskanterne skal være lavt og ensartet og ikke større end 20 N/cm, for at undgå at de tynde glaslag revner. Punktbelastning er ikke tilladt.Beskyttelsestape på kanter

Visse typer af flerlags brandbeskyttende glas med vandglas, både som enkelt glas og termoruder, leveres med en speciel beskyttelsestape på kanterne, som er blevet afprøvet specielt med hensyn til modstandsdygtighed over for vand, væske og damp. Tapen er en del af leveringen.


Termoruder kan desuden have en ekstra tape til yderligere beskyttelse under håndteringen. Tapen må hverken fjernes eller beskadiges, hverken kortvarigt eller permanent. Den må ikke udskiftes med en anden tape. Hvis tapen er beskadiget, må glasset ikke monteres, men leverandøren kontaktes for hjælp. Når glasset er sat i, skal tapens kant være dækket af glaslisten og forseglingen.


Facade systemer

Flerlags brandbeskyttende glas med vandglas leveret til brug i en facade har en etikette på glasset, med instruktioner om monteringsretningen. Glasset skal monteres i henhold til disse instruktioner.


Til brug på facader skal flerlags brandbeskyttende glas monteres i et rammesystem, som specielt er konstrueret til dette anvendelsesformål. Normalt kræves det, at systemet er et drænet og ventileret rammesystem, som er konstrueret til udvendig facader. Som standard for monteringen af termoruder, skal rammens drænsystem muliggøre både ventilation og dræn af kondens til ydersiden.


Efter monteringen skal der være et mellemrum på mindst 5 mm mellem glassets underside og bundfalsen. Det er vigtigt at kontrollere, at drænet på intet tidspunkt lukkes af monterings-, tætnings- eller andre materialer. Dette indebærer normal vedligeholdelse af rammerne for at sikre, at drænåbningerne ikke blokeres.


Specielle interiør systemer

Hvis den planlagte montering er en, hvor forholdene er anderledes end forventet for indendørs monteringssituationer, kan det være en fordel at kontakte leverandøren. Det kan for eksempel være steder med høj luftfugtighed (svømmehaller), direkte udsættelse for kraftigt sollys (f.eks. direkte montering under et glastag eller i nærheden af glasfacader) eller udsættelse for intenst kunstigt lys eller varmekilder.


Transport, opbevaring, håndtering og vedligeholdelse

De fleste flerlags brandbeskyttende glas med vandglas skal holdes tørre og må max udsættes for temperaturer fra -40°C til +50°C. Dette gælder til enhver tid også under opbevaring, håndtering, transport, midlertidig lagring på stedet, under opsætning, montering og normal brug efter monteringen. I modsat fald kan der ske en lille synlig forandring af udseendet.


Overvej med hensyn til dette for eksempel om der kan være sandsynlighed for direkte udsættelse for lokale varmekilder eller intense lyskilder i bygningen, som kan forårsage at glasset opvarmes til mere end 50°C under brug. Dette bør også overvejes ved anvendelse i en facade, samt ved eventuel brug af overfladefilm, hvis glasset langvarigt udsættes for direkte solstråling eller ved temperaturer over 50°C. Sådanne tilfælde skal planlægges individuelt. Kontakt i disse tilfælde leverandøren for vejledning.Opbevaring

Flerlags brandbeskyttende glas med vandglas skal opbevares i tørre omgivelser, stillet lodret - med en vandret hældning på højest 6 grader - komplet afstivet på passende stativer på en fast undergrund og på en måde, som forhindrer glasset i at udbøje.


Glassets eller termorudens bund skal være ensartet i kontakt med stativets bæreflade i hele længden. Glas og termoruder på stativer skal adskilles med bløde mellemlæg, f.eks. kork.


På byggepladsen

Flerlags brandbeskyttende glas med vandglas må under ingen omstændigheder udsættes for direkte sollys og regn.


Glassene skal færdigmonteres i een arbejdsgang og må ikke midlertidigt opbevares i rammerne uden fastgørelse af glaslister og montering af silikone-topforsegling.


Hvis de monteres i interiører, før de ydre facader er helt færdige, skal flerlags brandbeskyttende glas med vandglas beskyttes fuldstændigt, indtil facaden er færdig.


Flerlags brandbeskyttende glas med vandglas som enkeltglas eller termoruder skal monteres i tørre rammer. Det er normalt ikke tilladt at bearbejde eller save leverede flerlags brandbeskyttende glas med vandglas.


Håndtering

På grund af vægten skal flerlags brandbeskyttende glas med vandglas som enkelt glas eller termoruder håndteres med korrekt udstyr og korrekte procedurer når det skal monteres. Glassene eller termoruderne skal anbringes forsigtigt i rammens åbningen, stilles lodret ned på opklodsningen i bundfalsen, så de ikke vipper eller glider.


Det er vigtigt, at de ansvarlige for håndtering af glassene, skal iagtage dette, og at ansvaret for at de korrekte procedurer følges er hos dem, som håndterer eller monterer glasset eller termoruderne.


Må ikke tippes ved montering


Vedligeholdelse

Brugeren er ansvarlig for at normal vedligeholdelse foretages efter monteringen.

Det skal især kontrolleres, at tætningssystemet er i en god tilstand og vandtæt. Dræn og ventilationsåbningerne i facade rammesystemer må ikke blokeres. Normale rengøringsmidler og -procedurer kan anvendes som anbefalet for almindeligt glas og termoruder.


Detaljerede informationer om konstruktion, håndtering eller specifikation for bestemte anvendelsesformål af flerlags brandbeskyttende glas med vandglas anbefales det at kontakte producentens lokale repræsentant for speciel rådgivning.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas