« Tilbage

Alkalisk silikatglas

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta
De vigtigste basisglas til husholdning (fx emballageglas), planglas, bilindustrien, men også til enkle kemiske apparater kan fremstilles af:


Der er ikke de store forskelle på de to glastyper SLS og AES. SLS glas er det mest anvendte, og det skyldes nok, at SLS glas er billigere at producerer, da AES glas har et højere smeltepunkt. Derudover har SLS glas vist sig mere stabilt blandt angående NiS indeslutninger.

AES har visse fornuftige egenskaber under krævende omstændigheder, såsom brand. AES glas har været brugt som brandbeskyttende glas, hvor det var nemmere at opnå 60 minutters integritet. Men med særlig kantbearbejdning samt specielle opskummende materialer, kan man også nå 60 minutter med SLS glas.
AES glas har endvidere været designet til Touch paneler i tykkelsen 2- 4 mm.

Standarder

Beskrivelser iht Dansk Standard

DS/EN 14178-1:2004

Bygningsglas - Basisprodukter – Alkaliske silikatglas

Del 1: Float-glas

Dette dokument definerer og klassificerer basisprodukter af alkaliske silikatglas til brug i bygninger. Standarden indikerer produkternes kemiske sammensætning, fysiske og mekaniske egenskaber, dimensions- og minimum kvalitetskrav (under hensyn til optiske og visuelle fejl). Dette dokument anvendes til alkaliske silikatglas leveret som jumbo eller split, eller udskåret til færdigt brug. Dette dokument anvendes ikke til færdigt udskårede alkaliske silikatglas, hvis dimension er mindre end 100 mm, eller glas, hvis overfladeareal er mindre end 0,05 kvadratmeter.

DS/EN 14178-2:2004

Bygningsglas - Basisprodukter – Alkaliske silikatglas

Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

Dette dokument dækker overensstemmelsesevaluering og produktionskontrol af alkaliske silikatglas til brug i bygninger. Note: For glasprodukter med elektrisk kabel forbindelse f.eks. alarm eller varme formål, andre gælder andre direktiver f.eks. Lavspændings direktivet.

DS/EN 14321-1:2005

Bygningsglas - Termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas

Del 1: Definition og beskrivelse

Denne europæiske standard angiver tolerancer, planhed, skærearbejde, opdeling og fysiske og mekaniske egenskaber af monolitisk, plant, termisk hærdet alkalisk silikat sikkerhedsglas anvendt i bygninger. Information om bøjet termisk hærdet alkalisk silikat sikkerhedsglas findes i anneks B, men disse produkter er ikke del af denne standard. Andre krav, der ikke er angivet i denne standard, kan anvendes ved termisk hærdet alkalisk silikat sikkerhedsglas, som er indfattet i samlinger, fx lamineret glas eller termoruder, eller ved efterbehandling med fx en belægning. Tillægskrav er angivet i en tilsvarende produktstandard. Termisk hærdet alkalisk silikat sikkerhedsglasprodukter mister i disse tilfælde ikke sine mekaniske eller termiske egenskaber.

DS/EN 14321-2:2005

Bygningsglas - Termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas

Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

Denne europæiske standard dækker overenstemmelsesvurdering af fabrikkens produktionskontrol af plant termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas anvendt i bygninger.
NOTE 1 – Denne europæiske standard inkluderer krav, som danner grundlag for lovgivning.
NOTE 2 – For glasprodukter med elektrisk ledning eller forbindelse til fx alarm- eller opvarmningsformål, dækker denne standard kun ledning til elektrisk potentiel forskel til jord på mindre end 50 V a.c. eller mindre end 75 V d.c


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev