« Tilbage

Brandbeskyttende glas sikrer, at ilden ikke breder sig

Sidst revideret sep 2019
Glasfakta

Alle brandkonstruktioner kan indeholde glas

Tidligere kunne man kun løse opgaven med brandsektionsinddelinger med tætte, uigennemsigtige konstruktioner i stål og beton. I dag har forædlede glasprodukter ændret på dette, så det nu er muligt at have glasoverdækkede gårde, glaspartier i indgangspartier, trappehuse, vægge og korridorer i glas. Der kommer lys ind i rummene samtidig med, at man har en effektiv brandbeskyttelse. Brandbeskyttende glas kan ikke som glas alene klassificeres, kun i en bygningsdel.

Fortid og nutid

Alle brandbeskyttende glas/brandglas skal give en veldefineret beskyttelse mod flammer og røggasser (klasse E). Tidligere var der bare trådglas, men derudover er der nu også en ny type af brandbeskyttende glas som opfylder de krav: flerlagsglas. Når der i dag samtidig stilles krav om beskyttelse mod for store temperaturstigninger (klasse EI) er der kun en løsning: flerlagsglas.

I dag findes helt klare glas som foruden at være E30 også i kortere tid opfylder kravene til reduktion af strålevarmen EW30, hvilket forlænger rømningstiden, mindsker brandspredningen og reelt reducerer omkostningerne ved brandskaderne.

Glastyper

Flerlagsglas, glas der stopper direkte varmestråling og isolerer effektivt

Det er klare brandbeskyttende glas med høj optisk kvalitet. De består af tynde skiver floatglas med mellemliggende lag af vandglas, som er helt transparente. Ved brand revner glasset nærmest branden hurtigt, men brandbeskyttelseslaget holder glasstykkerne på plads og danner en barriere mod flammer og røggasser. Ved cirka 120°C ekspanderer mellemlaget til en hvid, opak skive som isolerer effektivt. Jo flere lag som indgår i det brandbeskyttende glas desto længere tid tager det for branden at trænge igennem og desto langsommere stiger temperaturen på den anden side af glasset. Gennemtrængningstiden er i princip direkte proportional med antallet af brandbeskyttende mellemlag. Isoleringen ekspanderer ud over rammer og fals, hvilket også forlænger brandbeskyttelsen i rammekonstruktionen. Brandmellemlaget tåler temperaturer fra -40°C til +50°C uden at de optiske egenskaber påvirkes.

Flerlags brandbeskyttende lag af vandglas

Flerlagsglas giver en meget effektiv brandbeskyttelse. Det har mindst tre brandmellemlag og findes i varianter som opfylder alle krav til såvel tæthed (E30-E60) som isolering (EI30-EI60). De tyndeste flerlagsglas giver en pålidelig barriere mod røggasser og flammer og mindsker desuden varmegennemgangen til en femtedel sammenlignet med trådglas og specialhærdet glas. Det opfylder kravene til klasse E30 og E60. Alle opfylder desuden kravet om personsikkerhed i h.t. DS/EN 12600. I BR henvises der nu til "Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger", hvor der retningslinier for sikkerhedsglas i byggeriet.

Fra og med 18mm totaltykkelse på de fleste flerlags brandbeskyttende glas anvendes ”ekstra hvidt glas” (jernfattigt), et glas med højere lystransmittans og farveneutralitet end almindeligt floatglas.

Hvilket brandbeskyttende glas skal man vælge?

Når myndighederne kun stiller krav til klasse E30-E60 er der to valgmuligheder: enkeltglas eller flerlagsglas. I de tilfælde hvor enkeltglasset og den hurtige temperaturstigning på den anden side af glasset er acceptabel vælges den billigste løsning – enkeltglas. Når der findes materialer på den anden side glasset som kan antændes af strålingsvarmen, eller når flugtvejen skal sikres, er det betydeligt klogere at vælge flerlagsglas.

Når der stilles høje krav til brandbeskyttelsen, klasse EI30-EI60, findes der kun en mulighed: flerlagsglas.

Kombinationer med andre glas

Alle brandbeskyttende termoruder kan leveres i kombination med de fleste funktionsglas, f.eks. energispareglas, solafskærmende glas, støjdæmpning og andre sikkerhedsglas. For at få personsikkerhed fra begge sider skal det kompletterende glas være hærdet eller lamineret.

Placering

I termoruder er bedste placering som indvendigt glas i de fleste tilfælde. I tre-lagsruder skal det ikke placeres som midterglas, da det er mere følsomt overfor termiske spændinger end almindeligt glas.

Flerlagsglassene må ikke udsættes for direkte UV-stråling. Derfor er de udført med en tynd folie-laminat, som stopper UV-strålingen udefra når de monteres i facader. Men glasset må ikke eksponeres for direkte UV-stråling indefra, f.eks. fra kunstig belysning eller stærkt UV-transmitterende glastag, også her skal bruges glas med laminat.

Montage og godkendelse

Hvordan de brandbeskyttende glas skal håndteres og monteres, har en afgørende betydning for deres funktion. Opsøg den enkelte producent, desuden er de fleste brandbeskyttende glas forsynet med en etiket som giver tydelige anvisninger på håndtering og montering.

Men det er meget vigtigt at notere sig, at det er ikke de enkelte glas der skal godkendes, men i Danmark er det den samlede konstruktion: glas, glasisætningsmetode, karm/ramme-konstruktion og montagesystem som skal godkendes af f.eks. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut for at opfylde myndighedskravet.

DBIs BTV 37: GLAS og BRAND

For yderligere at give myndigheder, arkitekter og andre information om mulighederne med glas og brand, henvises der til Brandteknisk Vejledning: BTV37: ”Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele” om emnet.

Læs også artiklen: "Flerlags brandbeskyttende glas"
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas