« Tilbage

SBi-anvisning 272 om BR18

Sidst revideret jan 2022
Glasfakta

Anvisning om bygningsreglement 2018 - BR18


1. udgave - udgivet den 01.09.2018

2. udgave - udgivet den 29.09.2020


SBi-anvisning 272 2. udg. forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2020.


Se SBi-anvisning 272 gratis på build.dk


Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2020 (Bekendtgørelse nr. 1399, 2019; Bekendtgørelse nr. 182, 2020 & Bekendtgørelse nr. 794, 2020). Disse bekendtgørelser erstatter tidligere gældende bekendtgørelser om BR18 (Bekendtgørelse nr. 1615, 2017; Bekendtgørelse nr. 606, 2018 & Bekendtgørelse nr. 680, 2019).


Gældende version af BR18

Efterfølgende er der udgivet flere nyere versioner af BR18. Pr 1. januar 2022 er det den 10. version af BR18, der er gældende.


Se seneste aktuel version af BR18 på bygningsreglementet.dk


Med BR18 er indført en ny kapitelstruktur i forhold til BR15. Samtidig er kravene til myndighedsbehandlingen ændret, og er for brandforhold og bærende konstruktioner erstattet af en certificeringsordning.


BR18 er udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) som siden 21. januar 2021 varetages af Bolig- og Planstyrelsen (BPST).


SBi-anvisning 272 har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet (BR18), og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt teksten i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedvejledninger (siden 21. januar 2021 varetages BR af Bolig- og Planstyrelsen). Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det almene tekniske fælleseje med uddybende information.


Anvisningen omhandler de samme emner som BR18: administrative bestemmelser, adgangsforhold, affaldssystemer, afløbsinstallationer, brandforhold, brugerbetjente anlæg, byggepladsen, byggeret og helhedsvurdering, bygningers indretning, elevatorer, energiforbrug, energiforsyningsanlæg, forureninger, fugt og vådrum, konstruktioner, legepladser, lydforhold, lys og udsyn, termisk indeklima, ubebyggede arealer, vandinstallationer og ventilation.


Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas