« Tilbage

NiS - nikkelsulfidindeslutning

Sidst revideret jul 2021
Glasfakta

Spontangranulering af hærdet glas er ofte forårsaget af nikkelsulfid-indeslutninger (NiS) og kan oftest undgås ved at varmeteste glasset

Med spontangranulering forstås det forløb, hvor et hærdet glas bryder uden nogen ydre påvirkning. Anledningen til brækage kan være en så kaldt nikkelsulfid-indeslutning, som dannes i glasproduktionen.

Denne type af brækage er dog temmelig sjælden og oftest får denne foreteelse skylden for bruddet selv om årsagen kan være fejlagtig montage (glas mod glas, glas mod metal), håndteringsskader før og ved montage (skadet hul, hjørne eller kant), almindelig termisk spænding på grund af uens temperaturpåvirkning (skygge/sol) over samme glas.

Den mest effektive metode at mindske risikoen for spontangranulering i hærdet glas er en korrekt udført ”heat soak - test” iht. ”DS/EN 14179 Bygningsglas - Varmebehandlet (heat soak - test) termisk forstærket sodakalksilikatsikkerhedsglas”, som er en destruktiv test, der sorterer de glas væk, som sandsynligvis vil kunne granulere ved et senere tilfælde.

Læs om hærdning af glas i artiklen Hærdet glas.

Spontangranulering

Med spontangranulering forstås det forløb, hvor et hærdet glas bryder uden nogen ydre påvirkning. Anledningen til brækage kan være en nikkelsulfidindeslutning (NiS), som dannes i glasproduktionen.

Denne type af brækage er dog temmelig sjælden og oftest får denne foreteelse skylden for glasbruddet selvom årsagen f.eks. er fejlagtig montage (glas mod glas, glas mod metal), håndteringsskader før og ved montage (skadet hul, hjørne eller kant), almindelig termisk spænding pga. uens temperaturpåvirkning (skygge/sol) over samme glas.

Læs mere i artiklen: "Nikkelsulfid-indeslutninger, NiS og Heatsoak-test"

Dannelse af nikkelsulfid (NiS)

Nikkelsulfid dannes ved smeltningen af glasset ved at meget små mængder nikkel i råmaterialet kemisk forurenes med svovl og metaller.

En lille mængde som 0,1 gram nikkel kan være årsag til 50 000 NiS-partikler af en størrelse (>100 µm) så de kan forårsage spontangranulering.

Hvornår bryder glasset?

Hvis indeslutningen ligger i overfladerne på det hærdede glas, sker der normalt ingenting, da der her er trykspændinger. Hvis indeslutningen ligger cirka midt i glassets tykkelse er det i et område, hvor der er høj trækspænding, og de opståede mikrosprækker kan forårsage granulering.

Foruden indeslutningens placering i forhold til glastykkelsen findes der andre faktorer, som kan øge spændingen i glasset og dermed udløse granuleringen.

Eksempelvis ved solopvarmning, da NiS har større varmeudvidelseskoefficient end glas og forøgelse af trækspænding på grund af eksempelvis vindlast.

Oftest vil de spontane brud ske inden for de første 2-3 år, men der kan gå mere end 10 år og helt op til 30 år, før der sker et spontant brud. Tidsperioden kan være afhængigt af glassets placering i forhold til verdens-hjørnerne. Der er størst risiko mod øst og syd, hvor glasset forneden kan være dels i skygge om morgenen og i sol foroven. Dette giver stor temperaturforskel i selve glasset.

Læs artiklen Termisk hærdet sikkerhedsglas.


Hvordan undgås spontangranulering?

I en vis udstrækning kan man modvirke NiS dannelsen i glassmelten, ved små tilsætninger af diverse zinksalte (zinksulfat, zinknitrat) mens den mest effektive metode til at mindske og eventuel eliminere risikoen for denne type af brækage i hærdet glas, er en korrekt udført ”heat soak - test”, som er en destruktiv test, der sorterer de glas væk, som vil kunne granulere ved et senere tilfælde.

Hvordan ser det ud?

På fotoet herunder ses et glas, som er spontan granuleret. Glasset er hærdet og sidder som det midterste glas i en trelagsrude. Derfor kan det ikke have været mekanisk påvirket.Billedet er typisk på den måde, at hvis et glas granulerer pga. NiS-indeslutning fås brudmønster, som en ”sommerfugl”. NiS-indeslutningen ligger netop i grænsefladen mellem de to større fragmenter i billedets venstre side

For helt sikkert at fastslå om granuleringen virkelig er forårsaget af NiS-indeslutninger, skal man undersøge de nævnte grænseflader med mikroskop og finde indeslutningen, da det også er set, at ydre mekanisk påvirkninger kan give et tilsvarende brudmønster.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev