« Tilbage

LCA-beregning for al nyt byggeri fra 2023 og CO₂ grænseværdier

Sidst revideret nov 2022
Glasfakta

Den National strategi for bæredygtigt byggeri fra marts 2021 betyder, at der fra 2023 indføres krav om LCA-beregning (Life Cycle Assessment) for al nybyggeri, og loft over hvor megen CO₂ bygninger må udlede.

Se: Aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri.

Fra 2023 indføres krav om CO₂ grænseværdi (12 kg CO₂- ækv/m² /år) for nye bygninger på over 1000m². De fremtidige grænseværdier forventes at være:

2025: 10,5 kg CO₂- ækv/m²/år

2027: 9 kg CO₂- ækv/m²/år

2029: 7,5 kg CO₂- ækv/m²/år

Fra 2025 indføres der krav om CO₂ grænseværdi for al nybyggeri. De kommende CO₂ grænseværdier for al nybyggeri fastsættes hvert andet år frem til 2029, så de fastsættes ud fra nyeste data og viden.

De nye krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk indføres med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering (LCA), der beregner byggeriets CO₂-udledninger.

Der skal anvendes en betragtningsperiode på 50 år. Beregningen skal følge standarden EN15978

Hvad er omfattet?

Nybyggeri, der også er omfattet af krav om energiramme.

Det undersøges dog p.t., hvordan visse typer af bygninger, som har et berettiget øget materialebehov, fx laboratorier, sportshaller og industribygninger, kan overholde grænseværdien.

Kravene gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger.

LCA

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment, på dansk kaldet livscyklusvurdering, et produkt livscyklus fra ”vugge til grav”. En LCA ligger til grund for en EPD. En livscyklusvurdering udføres efter:

ISO 14040, "Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Principper og rammer", beskriver principper og struktur.

ISO 14044, "Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Krav og retningslinjer", specificerer krav og vejleder.

EN 15942 (kommunikationsregler for business-to-business) og

CEN/TR 16970 den tekniske vejledning (vejledning i implementering af EN 15804)

Læs artiklen: Livscyklusvurdering.

EPD

EPD er en forkortelse af Environmental Product Declaration, på dansk kaldet miljøvaredeklaration (bl.a. ISO 14025 og EN 15804)

ISO 14025 "DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer" beskriver retningslinjer for udformning af miljøvaredeklarationer af den type EPD'er hører under.

Den beskriver krav til programmet (her EPD Danmark), generelle krav til deklarationen (som specificeres i EN 15804) samt procedure og krav til verifikation af deklarationer (herfra kommer EPD Danmarks valgte krav om 3. parts verificering af EPD'er).

DS/EN 15804:2012+A2:2019

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer.

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: Vinduer og yderdøre

DS/EN 17213:2020

Vinduer og døre – Miljøvaredeklarationer – Produktkategoriregler for vinduer og dørsæt.

Læs artiklen Miljøvaredeklaration - EPD

EPD-livscyklusfaserne

Produktfasen (A1-A3)
Produktfasen omhandler virkningerne af tilvejebringelsen af råmaterialer, transporten til produktionsstedet og fremstillingsfasen. Det handler grundlæggende om, hvad der sker i forsyningskæden "fra vugge til port".

Byggeprocesfasen (A4-A5) 

Byggeprocesfasen begynder, når materialet forlader produktionsstedet og transporteres til byggepladsen. Denne fase omhandler virkningerne af transporten til pladsen samt byggeprocessen på pladsen.

Brugsfasen (B1-B7) 

Brugsfasen omhandler miljøpåvirkningen i den periode, hvor produktet er i brug. Det omfatter emissioner ved brug, vedligeholdelse, forventede reparationer eller udskiftninger samt et eventuelt energi- og vandforbrug ved drift.

Fasen endt levetid (C1-C4) 

Denne fase omhandler virkningerne af demontering eller nedrivning, transport til affaldsbehandling samt eventuelle genvindings- eller bortskaffelsesprocesser.

Potentialet for genbrug, genvinding eller genanvendelse (D)

En EPD indeholder også oplysninger om potentialet for genbrug, genvinding eller genanvendelse.

Se mere på EPD Databasen
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas