« Tilbage

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Sidst revideret nov 2021
Glasfakta

Konsekvensklassen er et udtryk for konstruktionens risiko for tab af menneskeliv, og de økonomiske og sociale konsekvenser.


Bygværker opdeles i henhold til DS/EN 1990 i konsekvensklasser alt efter størrelsen af konsekvenser ved svigt i konstruktionen, herunder risiko for menneskeliv og personskade, risiko for forurening og økonomiske tab.


”DS/EN 1990:2007 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner” fastlægger principper og krav til konstruktioners sikkerhed og mulighed for vedligeholdelse, beskriver dimensioneringsgrundlag og verificering og giver retningslinjer for relaterede aspekter for konstruktionens pålidelighed.


”DS/EN 1990 DK NA 2021 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner”. Dette Nationale Anneks fastsætter betingelserne for implementeringen af denne Eurocode.


DS/INF 1990:2021 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Denne DS/INF 1990 beskriver og uddyber grundlag og retningslinjer for indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser med henblik på at etablere en fælles forståelsesramme for myndigheder, bygherrer og projekterende, der samtidigt kan være med til at forhindre unødige byggeomkostninger og for lav sikkerhed.


Eurocodes blev primo 2009 obligatorisk som grundlag for projektering af bærende bygningskonstruktioner i Danmark. Hermed indførtes gennem Eurocode 0 begrebet "konsekvensklasser" for at "… tage hensyn til konsekvenserne af svigt eller funktionsfejl af konstruktionen …" (DS/EN 1990:2007). Begrebet konsekvensklasse afløste samtidig begrebet "sikkerhedsklasse" anvendt i de tidligere danske konstruktionsnormer.


Læs mere om Eurocodes og nationale annekser


Begreberne "sikkerhedsklasse" og "konsekvensklasse" har erfaringsmæssigt givet anledning til usikkerhed om indplacering af konstruktioner og bygninger i de forskellige klasser både ved projektering og byggesagsbehandling.


Valg af konsekvensklasse kan være forbundet med øgede anlægsomkostninger og øgede udgifter til kontrol af både projektering og udførelse, hvorfor valget kan indebære interessekonflikter.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas