« Tilbage
eurocodes nationale annekser

Eurocodes og nationale annekser

Sidst revideret nov 2021
Glasfakta

Hvad er eurocodes?

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker. De omfatter alle gængse konstruktioner og materialer, herunder broer.


De ti europæiske standarder, der specificerer, hvordan strukturel design skal udføres inden for Den Europæiske Union blev udviklet af Det Europæiske Standardiseringsudvalg efter anmodning fra Europa-Kommissionen.


Siden 2009 har eurocodes været det eneste lovlige projekteringsgrundlag i Danmark ifølge Bygningsreglementet. Alle byggemyndigheder, byggevareproducenter og bygherrer skal derfor benytte dette fælles grundlag. Indførelsen af eurocodes sker bl.a. for at styrke det indre marked på byggeområdet.


Nationale annekser

De danske nationale annekser er nøglen til brug af eurocodes i Danmark for både bygnings- og brokonstruktioner.


I de enkelte eurocodes er der på en række punkter åbnet mulighed for, at der kan anvendes nationalt fastsatte værdier. Disse værdier er anført i de nationale annekser. Alle EU-lande skal udarbejde egne nationale annekser gældende for de pågældende lande. De danske nationale annekser for bygningskonstruktioner er udarbejdet af Dansk Standards standardiseringsudvalg i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen - fra 2012 Energistyrelsen - fra 2015 Trafik- og Byggestyrelsen.


En given eurocode skal derfor altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks (NA). Dette vil fx sige, at DS/EN 1991-1-4 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast skal benyttes sammen med gældende DS/EN 1991-1-4 DK NA, som er det nationale anneks for vindlast til brug i Danmark.


Hvis der ikke er udarbejdet et dansk nationalt anneks til en eurocode, skal brugeren sikre sig, at de generelle krav jf DS/EN 1990 med tilhørende dansk nationalt anneks er overholdt.


Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

EN 1990 fastlægger principper og krav til konstruktioners sikkerhed og mulighed for vedligeholdelse, beskriver dimensioneringsgrundlag og verificering og giver retningslinier for relaterede aspekter for konstruktionens pålidelighed.


Eurocode 1: Last

EN 1991-1-1 giver retningslinier for projektering og laster for projektering af bygge- og anlægsarbejder herunder nogle geotekniske forhold for følgende områder: – specifikke densiteter af konstruktionsmaterialer og oplagrede materialer; – egenlast på konstruktionselementer; – nyttelast.


Eurocode 2: Betonkonstruktioner

Standarden angiver et generelt grundlag for konstruktion af bygninger og anlæg i armeret beton og spændbeton produceret med traditionelle tilslag. Desuden angiver del 1 detaljerede regler, som er anvendelige i forbindelse med almindelige bygningskonstruktioner.


Eurocodes 3: Stålkonstruktioner

EN 1993-1-1 giver grundlæggende regler for stålkonstruktioner med materialetykkelse t > 3 mm. Den giver også supplerende regler for dimensionering af stålkonstruktioner.


Eurocodes 4: Kompositkonstruktioner

Eurocode 4 gælder for kompositkonstruktioner og bygningsdele. Den opfylder krav til principper og krav til sikkerhed og anvendelse af konstruktioner på grundlag af de regler som er givet i EN 1990.


Eurocodes 5: Trækonstruktioner

EN 1995-1-1 del 1 giver generelle dimensioneringsgrundlag for trækonstruktioner sammen med særlige beregningsregler for bygninger. Nogle af emnerne som behandles er generel, projekteringsgrundlag, materialeegenskaber, holdbarhed.


Eurocodes 6: Murværkskonstruktioner

Eurocode 6 gælder for bygge- og anlægsarbejder udført af armeret, uarmeret og forspændt murværk. Eurocode 6 omhandler kun krav til konstruktioners bæreevne, anvendelighed og holdbarhed. Andre krav, fx vedr. varme- eller lydisolering, er ikke taget i betragtning.


Eurocodes 7: Geoteknik

EN 1997-1 angiver et generelt grundlag for de geotekniske aspekter i forbindelse med design af bygninger og ingeniørarbejder.


Eurocodes 8: Jordskælv

Eurocode 8 gælder for dimensionering af bygninger og bygge- og anlægsarbejder i seismiske områder. Formålet med standarden er i tilfælde af jordskælv at sikre, menneskeliv, begrænse ødelæggelse og bygninger der er beregnet til civilbeskyttelse forbliver operationel.


Eurocodes 9: Aluminiumskonstruktioner

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner


Læs også artiklen Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner.


BR18 Kap. 15 Konstruktioner

I § 344 Projektering og udførelse står der følgende:

Konstruktioner skal projekteres og udføres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.


Stk. 2. Projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med:

DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA.

DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger med DS/EN 1991-1-1 DK NA.

DS/EN 1991-1-2 Brandlast med DS/EN 1991-1-2 DK NA.

DS/EN 1991-1-3 Snelast med DS/EN 1991-1-3 DK NA.

DS/EN 1991-1-4 Vindlast med DS/EN 1991-1-4 DK NA.

DS/EN 1991-1-5 Termiske laster med DS/EN 1991-1-5 DK NA.

DS/EN 1991-1-6 Last på konstruktioner under udførelse med DS/EN 1991-1-6 DK NA.

DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast med DS/EN 1991-1-7 DK NA.

DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.”
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas