« Tilbage

Vindlast, generelt

Sidst revideret jan 2024
Glasfakta

Belastningen for glasset skal kendes for korrekt glasdimensionen, herunder også korrekt vindlast

Alle konstruktioner uanset materialevalg og udformning bliver belastet af vinden. Det er vigtigt at kende konstruktionens placering og udformning af konstruktionen for at fastlægge den korrekte vindlast. Vindlasten skal fastlægges i henhold til gældende normer og standarder.

Vindlasten bestemmes af flere forhold for den aktuelle konstruktion

For Danmark anvendes Eurocode 1991-1-4:2007 med tilhørende national annekser for fastlæggelse af den korrekte vindlast.

Ved byggeri med hovedrådgiver, har denne ofte i sin statiske redegørelse foretaget og fastlagt nogle retningslinier for vindlasten. Hvis man ikke er bekendt med gældende regler og retningslinier, skal man kontakte en rådgivende ingeniør for at få foretaget en korrekt vurdering af vindlasten.

Følgende forhold skal blandt andet være kendt for det samlede byggeri for, at man kan fastlægge en vindlast.

Placering i terræn

Det er vigtigt at kende konstruktions placering i landskabet. Vindlasten i Danmark er størst langs den danske vestkyst i forhold til resten af landet (ekskl. Grønland og Færøerne).

Vindlasten er endvidere forskellig om konstruktionen er placeret ved havet, på landet eller inde midt i en stor by bestående af store og høje bygninger.

Andre bygningsværker kan ligeledes have en betydning for fastlæggelse af vindens størrelse.

Bygningshøjde

Den samlede bygningshøjde er ligeledes afgørende for fastlæggelse af den korrekte vindlast. Retningslinier for fastlæggelse af vindlasten giver mulighed for en differentieret vindlast på baggrund af konstruktionen faktiske placering på en høj bygning.

Andre og højere bygningsværker i nabolaget skal eventuel benyttes ved fastlæggelse af den aktuelle bygningshøjde.

Konstruktionens placering

For en traditionel bygningskonstruktion vil der for facaden være forskellig vindlast, hvor vindsuget vil være størst ved bygningshjørnerne. Afhængig af bygningens størrelse og udformning kan området med stort vindsug gælde hele facaden.

Udover suget kan vindtrykket på facaden være størst i forhold til selve vindsuget og derfor skal man kende begge forhold. Størrelsen og forholdet omkring sug og tryk angives i form af en vind-formfaktor, som er normmæssigt fastlagt.

Det samme er gældende for fastlæggelse af de udvendige vind-formfaktorer ved en konstruktions placering på tag, baldakin eller i forbindelse med andre konstruktions- og bygningsudformninger.

Indvendig vindlast

Udover vind-formfaktoren for den udvendige vindlast, så er der ligeledes fastlagt retningslinier for den indvendige vindlast ved indvendige vind-formfaktorer.

De indvendige vind-formfaktorer skal kombineres med de udvendige vind-formfaktorer. Der er ligeledes retningslinier for vindlasten på indvendige bygningsdele, herunder skillevægge med videre.

Karakteristisk vindhastighedstryk

På baggrund af forholdene omkring eksempelvis bygningens placering, terræn og højde fastlægges det karakteristiske vindhastighedstryk.

Karakteristisk vindlast

Det karakteristiske vindhastighedstryk benyttes sammen med vind-formfaktoren for den aktuelle situation for at fastlægge den beregningsmæssige karakteristiske vindlast.

Regningsmæssig vindlast

Den karakteristiske vindlast skal øges for at opnå den normmæssige fastlagte sikkerhed for den statiske vurdering af den samlede konstruktion.

Denne sikkerhed er fastlagt til en sikkerhedsfaktor på 1,5. For at få den beregningsmæssige og regningsmæssige vindlast for den aktuelle situations skal den karakteristiske vindlast øges med faktor 1,5.

På baggrund af den regningsmæssige vindlast foretages den statiske vurdering for om den aktuelle konstruktion har den fornødne bæreevne.

Øvrige belastninger

Man skal for den aktuelle konstruktion altid foretage en statiske vurdering af øvrige belastninger, som alene eller i kombination med andre belastninger vil være dimensionsgivende.

Endvidere skal man undersøge forhold som bevægelser og andres konstruktioners betydning og indflydelse på den aktuelle konstruktion.

Illustration, Eurocode 1991-1-4: 2007

Se mere i DS/EN 1991-1-4 DK NA: 2024 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-4: Generelle laster – Vindlast. Kan ses på Dansk Standards hjemmeside
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas