« Tilbage

Projektering med sikkerhedsglas

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta

Sikkerhedsglas skal anvendes, hvor der vil være risiko for personskade ved kollision eller gennembrydning af glasset - ellers skal der være afskærmning mod glasset


Ved planlægning og projektering af byggeri, hvori der indgår glaspartier eller konstruktioner af glas, skal der foretages en vurdering af risikoen for, om der i forbindelse med kollision eller gennembrydning af glasset kan opstå personskader. Er dette tilfældet, skal der benyttes sikkerhedsglas, eller glasset skal afskærmes, således at risikoen ved kollision minimeres.


Glasset skal sikre mod personskade

Glaspartier skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskade. Alternativt skal der opsættes værn, som skal beskytte personer mod at kollidere med glasset. Dette indebærer, at der ved projektering skal foretages en konkret vurdering af faren for personskader i forbindelse med glaspartier.


Hensynet bag Bygningsreglementets bestemmelse om sikkerhed ved glaspartier er at sikre, at personer ikke støder ind i glasset og derved kommer til skade. Hvor glas benyttes som værn eller på anden måde indgår som en del af afskærmningen, skal det sikres, at personer i situationer ved niveauspring ikke ved kollision kan bryde gennem glasset og derved styrte ned.


Det skal sikres, at glasset fastholdes efter et brud, så personer ikke kan falde ud, eller ved glastage at glasset ikke falder ned på personer.


Glastykkelsesberegning

Der skal for de enkle situationer foretages en statisk vurdering og eftervisning af glasset for de statiske belastninger, som vil forekomme på glasset.


Belastningerne og sikkerhedsmæssige forhold er forskellige afhængig af glassets anvendelse og placering i eksempelvis bygningskonstruktionerne. Der henvises til SBi-anvisning 215: Dimensionering af glas i klimaskærmen (2. udgave 2018) og de gældende normer og standarder, samt vejledninger fra brancheforeninger, herunder Glasindustriens publikationer.


Der skal ved alle situationer foreligge en statisk redegørelse for valg af glas, herunder nødvendig statiske dokumentation for bæreevnen ved den aktuelle og anvendte glastykkelse.


Vedligehold og personlast på glastage

Glastage er pr. definition ikke til personlast. I forbindelse med rengøring og vedligehold må der forekomme spredt personlast på glastage, såfremt dette ikke er sikret på anden vis. Personlasten må kun forekomme kortvarigt og af personer, som kender retningslinierne for færdsel på glastage. Personer bør sikres mod eventuel nedskridning og gennemstyrtning i form af eksempelvis sikkerhedsline i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger.


Afskærmning


Hvor der ikke benyttes sikkerhedsglas, skal udsatte glaspartier afskærmes. Der skal således enten opsættes værn, eller det skal på anden måde sikres, at personer ikke kan komme direkte i kontakt med glasfladen. Opsættes der værn, skal dette opfylde bygningsreglementets krav til værn.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas