« Tilbage

Fragmentationsprøvning af hærdet glas

Sidst revideret jan 2022
Glasfakta

Prøvningen for at kontrollere og dokumentere om termisk hærdet kalk-soda-silikat sikkerhedsglas bryder/revner som specificeret i standarden for termisk hærdet glas skal ske iht. DS/EN 12150-1:2015+A1:2019 afsnit 8. (Bygningsglas – Termisk hærdet sikkerhedsglas af kalk-soda-silikat – Del 1: Definition og beskrivelse


Brudkarakteristika

Brudegenskaberne for termisk hærdet sikkerhedsglas af kalk-soda-silikat er direkte relateret til mængden af overfladekompression. Disse egenskaber er ikke størrelsesafhængige.


Når det termisk hærdede sikkerhedsglas af kalk-soda-silikat er fremstillet med den korrekte grad af overfladekompression, bryder hærdet sikkerhedsglas af kalk-soda-silikat i tilfælde af brud i talrige små stykker, hvis kant generelt er stump/uskarp. Graden af overfladekompression, der kræves, afhænger af glastype og tykkelse.


Brudkarakteristika af glas er upåvirket af temperaturer mellem -50 °C og +100 °C. Den beskrevne fragmentering udføres på testprøver uden nogen mekanisk begrænsning. Fragmenteringen i drift svarer muligvis ikke altid til den, der blev bestemt under fragmenteringsprøven på grund af påføring af andre belastninger, f.eks. fra fiksering eller fra videreforarbejdning (f.eks. laminering).


Prøvningsprocedure

Prøvestykket skal være 360 mm x 1100 mm uden huller, indhak eller udskæringer. Fem prøver skal prøves.


Hvert prøveemne skal slås ved hjælp af et spidst stålværktøj i en position 13 mm fra prøveemnets længste kant ved midtpunktet af denne kant, indtil der opstår brud. Stålværktøj kan være en hammer på ca. 75 g masse, en fjederbelastet centerstanse eller andet lignende apparat med en hærdet spids. Spidsens krumningsradius skal være ca. 0,2 mm.


Prøveemnet skal lægges fladt på et bord uden nogen mekanisk begrænsning. For at forhindre spredning af fragmenterne skal prøven blot holdes i kanterne, f.eks. ved hjælp af en lille ramme, klæbende tape el.lign., så fragmenterne forbliver sammen efter brud og alligevel ikke hindres i forlængelse af prøven.


1-tallet viser anslagspunktet


Vurdering af fragmentering

Fragmenttællingen og måling af dimensionerne af det største fragment skal foretages mellem 3 minutter og 5 minutter efter brud.


Et område med en radius på 100 mm centreret på anslagspunktet og en kant på 25 mm rundt om prøveemnets kant skal udelukkes fra vurderingen.


Område, der skal udelukkes fra bestemmelsen af fragmentantal og måling af største fragment


Fragmenttællingen skal foretages i området med det groveste brud (målet er at opnå minimumsværdien). Fragmenttællingen foretages ved at placere en maske på (50 ±1) mm x (50 ± 1) mm på prøveemnet. Antallet af revnefrie fragmenter i masken skal tælles. Et fragment er "revnefri", hvis det ikke indeholder revner, der løber fra den ene kant til den anden.


Eksempel på valg af område med det groveste brud og mærkning og optælling af det samlede fragmentantal for prøven. Perimeterfragmenter: 32/2 = 16. Centrale fragmenter: 53. Samlet antal fragmenter: 16 + 53 = 69


Undersøgelsen skal være afsluttet inden for 5 minutter efter brud på glasset.


Eksempler på revnefrie partikler og vurderingen vedrørende antallet


I fragmenttællingen skal alle partikler, der er helt indeholdt i maskens område, tælles som ét fragment hver, og alle de fragmenter, der er delvist inde i masken, skal tælles som ½ fragment hver.


Minimumværdier fra fragmenttællingen

For at klassificere et glas som et termisk hærdet kalk-soda-silikat sikkerhedsglas, må fragmenttallet for hvert prøveemne ikke være mindre end værdierne i tabellen.


Minimum værdier for optalte fragmenter

*DS/EN 14428 Bruseafskærmninger – Funktionskrav og prøvningsmetoder


Maksimal længde af længste fragment

Det længste fragment skal vælges fra prøveemnets krop. Det må ikke være i det udelukkede område.


For at klassificere glasset som termisk hærdet kalk-soda-silikat sikkerhedsglas må længden af det længste fragment ikke overstige 100 mm.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas