« Tilbage

Hærdet glas - krav til planhed

Sidst revideret jun 2023
Glasfakta

Når man hærder glas, vil der opstå forvrængninger i glasset. Glassets planhed og glassets glatte overflade vil blive påvirket

Forvrængningerne opstår på forskellige måder og afhænger af glastykkelsen, samt længde og bredde på glasset.

DS/EN 12150-1:2015+A1:2019

Her beskriver vi tre eksempler på forvrængninger i vandret hærdet glas beskrevet i DS/EN 12150-1:2015+A1:2019


Total udbøjning

Total udbøjning måles over glassets kanter og glassets diagonal.

Glasruden skal placeres i en lodret position og understøttes på dens længste side af to bæreblokke ved første og tredje fjerdedelspunkterne.

Deformationen måles langs glassets kanter og langs diagonalerne som maksimal afstand mellem en lige metalkant eller en strakt wire og den konkave overflade af glasset.Roller wave

Roller wave kan måles ved hjælp af en målestok, der består af et 350 mm langt aluminiumsprofil med centralt monteret måler. Målestokken placeres, så den hviler på toppen af roller wavene, og flyttes langs sin akse indtil måleren viser sin højeste værdi.

Roller wave- forvrængning kan ikke måles i de yderste 150 mm af glaspladen, da dette område kan have andre forskellige deformationstilstande.


Glasplader med totaludbøjning (samlet bue) kan lægges på en flad understøtning. Tyngdekraften vil gøre at glaspladen flader ud, hvilket vil give et mere sandt resultat for roller wavene.

Læs artiklen "Rullebølger - Roller wave".

Maksimale tilladelige værdier for total udbøjning og roller wave forvrængninger

Iht DS/EN 12150-1:2015+A1:2019 (tabel 4).

Måling af kantløft 

Glasset skal placeres på en flad understøtning, kantløftet skal hænge mellem 50 mm og 100 mm ud over kanten af understøtningen.

Den plane genstand placeres på toppen af rullebølgerne og afstanden mellem den plane genstand og glasset måles.Maksimal tilladelig værdi for kantløft

Iht DS/EN 12150-1:2015+A1:2019 ( tabel 5)


Planhed i øvrige glastyper se ”Optiske forvrængninger i glas”.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas