« Tilbage

Densitet, massefylde

Sidst revideret sep 2023
Glasfakta

Densitet er et mål for, hvor tungt eller let et stof er i forhold til hvor meget det fylder. Densitet defineres som vægt per rumfang eller mere teknisk masse pr. volumen.

Måleenheden for densitet er kg/m3 i det internationale SI-system.

Glas

Densiteten også kaldet massefylden for glas er 2500 kg/m3, eller 2,5 kg/m2/mm glastykkelse dvs en 2-lags termorude med 2x4 mm glas vejer 20 kg/m2.


Definition i EN-standard

Glassets fysiske og mekaniske egenskaber i henhold til DS/EN 572-1:2012+A1:2016:

”Bygningsglas - Basisprodukter: glas af kalk-soda-silikat - Del 1: "Definitioner og generelle fysiske og mekaniske egenskaber."

Denne del af denne europæiske standard definerer og klassificerer basisprodukter af glas, angiver deres kemiske sammensætning, deres fysiske og mekaniske hovedegenskaber og definerer deres generelle kvalitetskriterier.Hårdhed, se artiklen: Hårdhed i henhold til Mohs, Brinell, Vickers og Rockwell

Længdeudvidelseskoefficient, se artiklen: Længdeudvidelseskoefficient 

Varmekonduktivitet se artklerne: Varmkant, kantkonstruktioners betydning for vinduet og Linjetab, vinduer i henhold til BR18
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas