« Tilbage
Dynamisk facade

Dynamiske facader - en tilpasning efter behov

Sidst revideret jun 2019
Glasfakta

I dag kan en facade være mere end et statisk arkitektonisk element. En facade kan påvirkes af naturens elementer som sollyset og vinden, en facade kan reagere på miljøet og regulere energibehovet og energiforbruget.


Indeklima og energiforbrug

En facades udformning er afgørende for bygningens indeklima og energiforbrug. Facaden skal opfylde en lang række funktioner i forhold til brugerne og har stor betydning for, hvordan de oplever indeklimaet og mulighederne for at regulere på indeklimaet efter de skiftende behov.

Facaden har i mange virksomhedsdomiciler ofte en vigtig signalværdi, den afspejler virksomhedens holdninger til miljøspørgsmål og åbenhed og transparens over for omverdenen. Facaden skal derudover opfylde en lang række funktionsmæssige krav, som ofte kan rumme indbyrdes konflikter.

Facadens funktioner

Facaden skal sikre bygningen tilstrækkeligt dagslys og give adgang til udsyn fra bygningens rum, samtidig med at den skal kunne beskytte mod overophedning, blænding og uønsket indblik.

Facaden skal beskytte mod ekstern støj, samtidig med at der ønskes åbninger i facaden, der kan indgå i bygningens principper for ventilation naturlig eller mekanisk.

Facadens udformning har også betydning for en række sikkerhedsmæssige forhold, fx vedrørende brand, flugtveje og indbrud.

Definition af dynamisk facade

Facadeløsninger der tager hensyn til forskellige funktionskrav som komfort og energiforbrug har ofte fået forskellige betegnelser som "multifunktionelle facader", "dynamiske facader" eller "intelligente facader".

Vi ser en dynamisk facade, som en facade, der kan tilpasse sig flere skiftende krav, både ud fra brugernes behov og ud fra krav om at reducere energibehovet. En dynamiske facade indeholder flere forskellige funktioner, enten integreret i én elementtype eller ved samspil mellem flere facadeelementer. En dynamisk facade forholder sig til tid på dagen og tid på året.

Stramme energirammer

Ud over de stramme energirammer for BR18 er der indført en ændring af reglerne for beregning af det dimensionerende transmissionstab, således at transmissionstabet nu inkluderer vinduer og døre. Dette skaber en del udfordringer ved anvendelse af store glasfacader.

Med dynamiske facader kan man opnå en række fordele, både i forhold til at overholde energirammen selv ved anvendelse af større glaspartier, og i forhold til opretholdelse af et godt indeklima med en facade, der kan tilpasse sig de skiftende behov over dagen og året.

Energikrav

Grundlæggende er der visse funktioner, som facaden lovmæssigt skal opfylde, og derfor tager klassificeringen udgangspunkt i bygningsreglementet, arbejdsmiljøbestemmelser, regler fra Miljøstyrelsen og relevante standarder.

Klassificeringen kan anvendes på alle typer af facader, men er især vigtig i forbindelse med bygningsdesign, hvor der bevidst arbejdes med facadens evne til at opfylde flere vigtige funktioner samtidig og hvor der ønskes en optimeret regulering af disse funktioner i forhold til indeklima og energiforbrug.

Dynamiske facader kan bidrage betydeligt til at opfylde kravene, samtidig med at der opnås store energimæssige gevinster og indeklimamæssige forbedringer. Uanset hvilke funktioner, der prioriteres højest ved valg af en facadeløsning, så har udformningen helt afgørende betydning for både indeklima og energiforhold i bygningen.

Funktionerne skal i anvendelse på forskellige tidspunkter

Facaden skal leve op til forskellige funktioner, hvor mange har stor betydning for brugerne, når de opholder sig i bygningen.


Andre funktioner som isolerende skodder, der lukker bygningen om natten, reducerer bygningens varmetab om natten, opleves i mange tilfælde ikke direkte af brugerne, og brugerne lægger måske mindre vægt på denne funktion, men den har stor betydning for energiforbruget. På samme måde kan en solafskærmnings funktion og indstilling have stor betydning for energiforbruget på tidspunkter, hvor der ikke er brugere i bygningen, hvis den deaktiveres.

Regulering vigtig for ydeevnen

For en facade med mange funktioner er regulering vigtig for ydeevnen, specielt når nogle af funktionerne har til formål at reducere energiforbruget. For at optimere reguleringen bør der skelnes mellem perioder, hvor der er personer/brugere i bygningen eller de enkelte rum og perioder, hvor der ikke er personer til stede. Når der er personer til stede, bør reguleringen ske efter at optimere indeklimaet, mens reguleringen bør ske efter at minimere energiforbruget, når der ikke er personer til stede.Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev