« Tilbage

Energiforskning - glasfacader

Sidst revideret dec 2014
Glasfakta

Klimaskærmen influerer på op imod 90 % af en bygnings totale energiforbrug

Størrelsen og typen af de anvendte glaspartier er en afgørende faktor for energiforbruget.

Selv om der kan være behov for en teknologisk udvikling af facadesystemets enkelte dele, er det vigtigt, at forsknings- og udviklingsindsatsen er baseret på helhedsløsninger frem for komponent- og detailløsninger.

Komfort- og energiforhold

Glasfacaden bør betragtes som et samlet system, der skal opfylde en lang række funktioner og opfylde grundlæggende komfortkrav samtidig med at, det sker på en energieffektiv måde. Glasfacaden kan ikke længere udelukkende betragtes som en simpel skærm, der beskytter det kontrollerede indeklima mod det varierende vejr udenfor.

De vigtigste funktioner med hensyn til komfort- og energiforhold er at:
• begrænse varmetabet fra bygningen til det fri
• udnytte solvarme, passivt og aktivt
• beskytte mod store solindfald, som vil medføre overtemperaturer i bygningen
• udnytte dagslys og regulere til aktuelt behov
• tillade udsyn til omgivelserne
• beskytte mod blænding, store kontraster og refleksioner i blanke overflader
• bidrage til (naturlig) ventilation, manuelt eller automatisk reguleret
• beskytte mod støj udefra

Der er således tale om flere modsætningsfyldte funktioner, og derfor må facaden designes ud fra en optimeringsstrategi, hvor de enkelte hensyn vægtes efter den aktuelle prioritering.

Solafskærmning en integreret del af facaden

Glasfacaden opfattes som et system, og derfor omfatter glasfacaden også solafskærmningen. Solafskærmning bliver således betragtet som en integreret del af systemløsningen.

Dynamiske facader

Endvidere må det ud fra ovennævnte funktionskrav med hensyn til komfort og energi også være klart, at facadesystemet skal fungerer i samspil med bygningens øvrige systemer, primært opvarmning, belysning, ventilation og køling. På grund af denne kompleksitet beskrives facadeløsninger også som "multifunktionelle facader", "dynamiske facader" eller "intelligente facader", betegnelser som alle dækker over, at facadens ydeevne kun kan beskrives, når dens funktion ses i en større sammenhæng.

Med de skærpede energikrav vil solafskærmninger og dagslyssystemer vinde yderligere frem i forbindelse med glasfacader og glastage.

For at kunne fastholde de æstetiske og designmæssige fordele som glasset giver, vil fremtiden uden tvivl medføre udvikling af mere integrerbare, indbyggede eller udvendige, dynamiske afskærmningsløsninger.

Indbyggede systemer i glasset eller ruden vil kunne give tilstrækkelig afskærmning, men kan ikke trækkes til side som et gardin. Udvendige solafskærmninger har den svaghed, at de ikke er tilstrækkeligt robuste til at modstå vind og vejr, hvilket vil medføre høje vedligeholdelsesomkostninger. Der ligger der et stort Forsknings og Udviklingsarbejde samt demonstrationspotentiale i videreudvikling af effektive solafskærmninger.Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev