« Tilbage
SWISSPACER kantforsejling, varmkant

Kantforsegling på topniveau

Sidst revideret okt 2019
SWISSPACER

Undersøgelse viser, at premiumløsning fra Dow og SWISSPACER forbedrer facaders ydelse


I betragtning af, at der stilles stadig større krav til energieffektive glasfacader, kan det ikke undre, at der er kommet mere og mere fokus på kantforseglingerne på flerlags-termoruder og i særdeleshed på de såkaldte ”structural glazing”-anvendelser. For mens glassets U-værdi stort set ikke kan optimeres yderligere i økonomisk henseende, så rummer de anvendte fugemasser og afstandsprofiler stadig et stort potentiale. En undersøgelse foretaget af fugemasseeksperten Dow og SWISSPACER, specialist i afstandsprofiler med varm kant, viser nemlig, at med en optimal kombination af fugemasse og afstandsprofil kan en facades Ucw-værdi forbedres med over 15 procent uden at ændre ved facadens design.


Med en optimal kombination af fugemasse og afstandsprofil er det muligt at øge facadens totale ydelse.


“Varm“ sekundær fugemasse med en lang række fordele

Ideen til Dows og SWISSPACER's fælles undersøgelse, der blev foretaget af det anerkendte ingeniørbureau Bauwerk i Rosenheim, opstod i forbindelse med produktudviklingen. Hos Dow havde man på det tidspunkt fokus på den patenterede silikoneteknologi DOWSIL™ 3364 Warm Edge IG Sealant, der blev præsenteret på glasstec-messen i 2018.


Denne innovative sekundære fugemasse til flerlags-termoruder med gas- eller luftfyldning har en op til 45 procent mindre varmeledning end de traditionelle silikone-fugemasser. Ved organiske fugemasser såsom polysulfid eller polyurethan er forskellen over 50 procent. Herudover giver den nye fugemasse op til 25 procent lavere Psi-værdier i glaskonstruktioner med varme kanter – naturligvis afhængigt af facadedesignet og det bagvedliggende system. En anden fordel er, at DOWSIL™ 3364 øger glassets overfladetemperatur på indersiden med op til 1°C, hvilket igen mindsker risikoen for kondens og skimmelsvamp. DOWSIL™ 3364 er godkendt iht. den europæiske Structural-Glazing-retningslinje (ETAG 002) og overbeviser især i kraft af sin gode vedhæftningsevne, en temperaturbestandighed på op til + 150°C og sin UV-stabilitet.


Innovationsføreren SWISSPACER har de p.t. bedste varm-kant-afstandsprofiler på markedet, og sammen med sine partnere udvikler den schweiziske virksomhed jævnligt nye tekniske løsninger, der i høj grad medvirker til at udnytte de højenergieffektive rude- og facadeløsningers fulde potentiale.


DOWSIL™ 3364 og SWISSPACER Ultimate – giver markant mindre varmetab

I forbindelse med den gennemførte undersøgelse blev der set nærmere på en række facadekonstruktioner, hvortil der var brugt hhv. en almindelig polyurethan(PU)-fugemasse, en standard silikone-fugemasse og DOWSIL™ 3364 – kombineret enten med en afstandsholder i rustfrit stål eller med en SWISSPACER Ultimate. De opnåede resultater taler deres eget sprog: I kombination med SWISSPACER Ultimate opnåede DOWSIL™ 3364 en Ucw-værdi på 0,846 W/m2K i en 3-lags-termorude (40 mm) på en facadekonstruktion af aluminium (100 mm profildybde, elementstørrelse: 1x2 m), hvilket er ensbetydende med en over 13 procent lavere varmegennemgangskoefficient sammenlignet med et afstandsprofil af rustfrit stål, hvor Ucw-værdien lå på 0,976 W/m2K. Med en traditionel PU-fugemasse og et afstandsprofil i rustfrit stål opnåede selvsamme facadekonstruktion sågar kun en Ucw-værdi på 1,002 W/m2K. I sidste ende betyder det totalt set en over 15 procent bedre energiydelse.


Aluminiumspofil (iht. ift-standard) 100 mm, 3-lags rude 40 mm


Simuleringsmodel (detalje) med SWISSPACER Ultimate (isotermer ved udetemperatur på 0°C)

Um = 1.1 W/m²K / bm = 50.0 mm / Ug = 0.7 W/m²K


Integreret i 3-lags termorude i aluminiums-facadekonstruktion opnår DOWSIL™ 3364 i kombination med SWISSPACER Ultimate en Ucw--værdi på 0,846 W/m²K. Sammenlignet med en traditionel PU-fugemasse og afstandsprofil i rustfrit stål opnår premiumløsningen dermed en totalt set over 15 procent bedre energiydelse. © SWISSPACER


Schüco FW50+SG-profil, 3-lags rude 40 mm, med toggle-system


Simuleringsmodel (detalje) med SWISSPACER Ultimate (isotermer ved en udetemperatur på 0°C)

Um = 1.2 W/m²K / bm = 60.0 mm / Ug = 0.7 W/m²K


Schüco facadesystem FW50+SG med glasanker (elementstørrelse: 1,0 x 2,0 m) og 3-lags termorude (40 mm): Ved brug af DOWSIL™ 3364 i kombination med SWISSPACER Ultimate opnår konstruktionen en Ucw-værdi på 0,915 W/m²K. Ved brug af en traditionel silikonefugemasse og et afstandsprofil i rustfrit stål udgør Ucw-værdien 1,051 W/m²K – en forskel på 13 procent. © SWISSPACER


Når det gælder kondens, er der ligeledes opnået overbevisende resultater: Sammenlignet med en traditionel fugemasse kombineret med et afstandsprofil i rustfrit stål, opnår kombinationen af DOWSIL™ 3364 og SWISSPACER Ultimate en højere temperatur (2 graders forskel) på indersiden af ruden. I normal tempereret atmosfære (rumtemperatur 20°C og relativ luftfugtighed 50 procent) dannes der ikke kondens før udetemperaturen kommer ned på -49°C.


Flere muligheder i facadeplanlægningen

Både SWISSPACER og DOW har givet udtryk for deres store tilfredshed med undersøgelsens resultater. Karl-Theo Roes, leder af afdelingen for markedsudvikling og innovationer hos SWISSPACER, udtaler: “Undersøgelsen underbygger i klare tal, at fugemassen og afstandsprofilerne har meget stor indflydelse på energieffektiviteten i facadekonstruktioner. Det er noget, der ofte overses i energisammenhæng. Samtidig kan de være med til at reducere risikoen for kondens og dermed højne kvaliteten af indeklimaet. Det giver planlæggere og facadeleverandører et større spillerum i facadeplanlægningen og i realiseringen af højeffektive facader.“


Markus Plettau, der er marketingschef for Europa, Mellemøsten og Afrika i Dows High Performance Building-afdeling, udtaler: “Med vores ‘warm-edge-silikone‘ DOWSIL™ 3364 i kombination med SWISSPACER Ultimate kan man på glasfacader med indgrebssystem opnå forbedringer af Ucw<-værdien på op til 0,14 W/m²K uden at der skal ændres på designet. En forbedret energieffektivitet vil også medføre en CO2-reduktion, der kan være ret omfattende. Så her taler vi virkelig om et bæredygtigt system.“


Også metal- og mindre facadebyggere kan se frem til nye og attraktive løsninger: Glasfacader med indgrebssystemer med U-profiler (“Toggle“) er især velegnet til små og mellemstore facader, eftersom de er nemme og rentable at producere. Med en kombination af DOWSIL™ 3364 og SWISSPACER Ultimate scorer de desuden højt på energieffektiviteten.


Bygherrer, arkitekter og planlæggere kan glæde sig over, at der i mange tilfælde hverken kræves dyre designændringer eller facadeisolering. Med dette effektive system er det muligt at finde bæredygtige løsninger på kondensproblemer og opnå høj energieffektivitet i komplekse facadegeometrier, glashjørner og filigrane design i rent glas.


Undersøgelsen samt yderligere informationer kan downloades på SWISSPACER's og Dows respektive hjemmesider:


Dow

SWISSPACER


SWISSPACER

SWISSPACER er en global virksomhed og innovationsførende for "varme kanter". Virksomheden blev grundlagt i 1998 og er en del af Saint-Gobain koncernen. Produkterne overbeviser med deres gode funktionelle og æstetiske egenskaber. Hovedkontoret med produktion, administration samt forsknings- og udviklingsafdelinger ligger i Schweiz. I Tyskland og Polen driver virksomheden flere fabrikker.


Dow

Dow (NYSE: DOW) kombinerer omfattende teknologisk kompetance, integrerede produktionsanlæg, målrettet forskning og udvikling og global rækkevidde og satser på lønsom vækst for at blive den mest innovative, kundeorienterede, altomfattende og bæredygtige material-science-virksomhed. Dows portefølje består af segmenterne Performance Materials, Industrial Intermediates og Plastics og tilbyder en bred vifte af forskellige videnskabsbaserede produkter og løsninger til kunder i vækstbrancher som emballering, infrastruktur og forbrugsvarer. Dow har 113 produktionsanlæg i 31 lande og beskæftiger omkring 37.000 medarbejdere verden over. I 2018 havde virksomheden en omsætning svarende til ca. 50 mia. USD (pro forma). Betegnelserne “Dow“ og “virksomheden“ henviser til Dow Inc. og Dow Inc.’s datterselskaber.Læs artiklen om isolerende varm kanter fra SWISSPACER.Kontakt info til leverandør


SWISSPACER - Se profil


info|swisspacer.com
+41 (0)71 686 92 70Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas