« Tilbage
Industriens Hus Pride 2020

Industriens Hus med dobbeltfacade

Sidst revideret jun 2021
Glasfakta

Industriens Hus på Rådhuspladsen i København stod færdig-renoveret i 2013 efter en større ombygning. Bygningen har blandt andet fået en ny spændende glasfacade og intelligent styring af denne.


Husets historie

Industriens hus har haft sin placering på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade siden 1872 hvor Industriforeningen (nu Dansk Industri DI) fik opført huset til Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i 1872. I 1878 fik Industriforeningen skøde på grunden og bygningen blev indrettet til brug for foreningen, som indviede de nye lokaler i 1880.I de følgende år gennemgik bygningen flere ændringer, blandt andet måtte en midterbygning rives ned i 1937 for at give plads til Palladium biografen, og i 1950 blev der på taget ud til Rådhuspladsen og Vesterbrogade placeret et kæmpe anlæg til lysreklamer.


Bygningen der oprindeligt var tænkt som en midlertidig udstillingsbygning kunne ikke holde til tilføjelserne. Fundamentet gav sig og mange gulve og vægge blev mere og mere skæve. Kontorernes størrelse var upraktiske, og de tekniske installationer var ustabile. Husets bygningsværdi blev vurderet til nul kroner. Holdningen var, at huset var utidssvarende, en skændsel for Rådhuspladsen og et arkitektonisk værk, der ikke var værd at bevare.


Bygningen blev revet ned i 1977 og i juli 1979 vendte Industrirådet tilbage til den nye bygning, Industriens Hus, tegnet af arkitekt Erik Møller.Med tiden kunne denne bygning heller ikke opfylde de behov, der var fra DI’s side for at kunne løse arbejdsopgaverne effektivt. Bygningen var blevet for lille og huset var ikke organiseret på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. I 2010 blev det igen tid til at modernisere Industriens Hus.


Læs mere om husets historie på DI's hjemmeside.


Det nye Industriens Hus

Industriens Hus ligger ved et af byens mest trafikerede kryds, så da der skulle vælges facade, faldt valget på en dobbeltfacade, hvor den udvendige glasfacade fungerer som afskærmning for trafikstøj og støj fra arrangementer, der fra tid til anden bliver afholdt på Rådhuspladsen.


Den nye bygning står som en ren glasfacade, hvor de kvadratiske glaselementerne er monteret i et diagonalt mønster på en stål konstruktionen.


Om- og tilbygning

Betonkonstruktionen fra det oprindelig hus er blevet bevaret, søjlerne er blevet forstærket, og der er bygget til, så huset har en facade langs H. C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen med to ekstra etager på toppen. Mod Vesterbrogade er bygningen forhøjet med tre etager, så husets får en samlet højde på 8 etager. Ind mod Tivoli er der tilføjet en ny fløj, der trapper ned til to etagers højde med små haveanlæg på tagfladerne.


Foto: Rune Johansen


Ved Rådhuspladsen er den indre facade trukket tilbage i seks etager, så der opstår en høj uopvarmet foyer ved bygningens hovedindgang.Dobbeltfacade mod trafikstøj

Facaden i Industriens Hus er udført i to lag, en indre isoleret skal med termoruder der holder på varmen, og en ydre skal af glas, der beskytter mod vind og vejr og samtidig skærmer for trafikstøjen fra et af landets mest trafikerede vejkryds.


Energimæssigt har dobbeltfacaden den fordel, at den inderste isolerende del ikke er påvirket af vinden og derfor ikke afkøles så meget som den ydre facade. I sommerperioden ventileres varmen fra den ydre facade naturligt væk via automatisk styrede åbninger i toppen af mellemrummet mellem de to facader.


Læs også artiklen: Dobbeltfacader i glas og facader med curtain walls


Det centrale atrium

I husets midte er et stort atrium husets nye omdrejningspunkt - bygningens hjerte. Det indre atrium er 55 meter langt, 18 meter bredt og op til 26 meter højt.


Bygningen har et samlet areal på 50.000 m², de 30.000 m² er ombygning- og de 20.000 m² er nybygning.


Naturlig ventilation

Dobbeltfacaden er udført med naturlig ventilation via automatisk styrede åbninger i toppen og permanent åbning i bunden. Åbningerne styres ud fra temperaturmålinger flere steder i dobbeltfacaden samt målinger fra en vejrstation placeret på taget. Styringen, der varetages af WindowMasters NV Advance™ styresystem, sikrer optimal funktion af facaden året rundt. På varme dage ventileres varmen væk ved at regulere åbningerne i toppen af facaden og på kolde dage holdes facaden mere eller mindre lukket, så der holdes på varmen. Alt i alt en energioptimal løsning.


I det 2000 m² store atrium/foyerområde findes ligeledes naturlig ventilation her via automatisk styrede åbninger i flere niveauer. En løsning der på tilsvarende vis som dobbeltfacaden bidrager med gratis køling af bygningen.


Butiksliv og lysreklamer

Tidligere lå stueetagens butikker i en indvendig lukket arkade, men i det nye Industriens Hus har butikkerne front mod gaden og er således med til at åbne bygningen op mod omgivelserne. Lysreklamerne skinner som før om kap på facaden, men nu i energirigtige LED-udgaver.


Foto: Søren Nielsen


Det er ikke kun reklamerne der sender kulørt lys ud over Rådhuspladsen, facadekonstruktionen har indlagt LED-belysning, som kan programmeres til at vise forskellige farver og mønstre.De to øverste illustrationer i artiklen er hentet hos DI Industriens Hus - Historien

De øvrige illustrationer er fra DI's Pressecenter.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas