« Tilbage

Trådglas

Sidst revideret aug 2022
Glasfakta

Trådglas er historisk en gammel glastype, som er på vej ud af det europæiske marked

Produktion af trådglas påbegyndtes for mere end 100 år siden. Trådglas er et valset glas, hvor man indbygger tråde. Trådene er ikke armering og medfører ikke, at glasset bliver styrkemæssigt stærkere.

Produktion af trådglas

Trådglas er et af de sidste glasprodukter, der fremstilles med valse. Først udvalses det første lag glas, derpå anbringes trådnettet, hvorefter det efterfølgende glaslag valses på til en 'sandwich af glas og tråd'. Produktet der kommer ud, er et råtrådglas, det vil sige med et råglasmønster. For at opnå spejltrådglas må glasset efterfølgende slibes og poleres på begge sider. Dette gør glasset dyrere at producere, da råglasset skal flyttes til et nyt produktionssted for slibning og polering. Spejltrådglas er det eneste 'spejlglas', der stadig produceres efter den oprindelige valsede spejlglasmetode.

Trådglas producers iht ”DS/EN 572-6:2012 Bygningsglas – Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas – Del 6: Valset trådglas (ornamentglas)” eller ”DS/EN 572-3:2012 Bygningsglas – Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas – Del 3: Spejltrådglas”

Produktionsprincip ved valsning

Monierglas 

Monierglas er et gammelt navn for trådglas opkaldt efter den franske opfinder Joseph Monier (1823-1906), der i 1867 fik patent på beholdere fremstillet af cementmørtel armeret med jerntråde, senere kendt som armeret beton.


Mønster i trådglas

Trådglas har i gennem tiderne været produceret med mange typer af mønstre i trådnet. I Europa var trådmønstret kvadratisk. - På det amerikanske og japanske marked var trådmønstret anvendt diagonalt. I dag har trådglas som oftest et trådnet med ca.10 mm kvadratisk afstand.

Sikkerhedsglas DS/EN 12600

Efter standarden for sikkerhedsglas DS/EN 12600 skal glasset opfylde en slagprøve med et pendul af dobbeltdæk på 50kg, med en faldhøjde på minimum 190mm, hvorefter glasset efter specifikke kriterier kan blive godkendt. Men trådglas, yder ingen ekstra sikkerhed i form af ekstra styrke. De indstøbte tråde gør det modsatte, trådene svækker glasset og reducerer dets slagstyrke, så trådglas kun har 50 pct. af den styrke, som almindeligt glas har. Almindeligt trådglas er således ikke et sikkerhedsglas. Særligt sikkerhedstrådglas med et stærkere trådnet kan lige netop opfylde den laveste modstandsklasse som 3(B)3. At bruge trådglas i områder med legende børn eller andre aktiviteter, der kræver sikkerhedsglas, skal derfor frarådes.

Brand

Brandbeskyttende glas er glas i et eller flere lag, som kan indgå i bygningsdele, hvortil der stilles krav om brandmodstandsevne.

Den oprindelige anvendelse for trådglas var som brandbeskyttende glas men kun i lodret montage. Trådglas er førhen anvendt som godkendt brandsikringsglas til branddøre og vinduer. Det er blevet anvendt i gangarealer, trappeopgange og andre områder med krav om brandsikring. Almindeligt trådglas opfylder prøvningskriterier for glas mod brandsikring, men det kan ikke opfylde kravene til personsikkerhed.

Trådglas, som råtrådglas eller som spejltrådglas, revner hurtigt, men trådnettet holder glasset sammen. Trådglas kan indgå i bygningsdel klasse E 30 [F-bygningsdel 30] og bygningsdel klasse E 60 [F-bygningsdel 60]. Kun sikkerhedstrådglas er sikkerhedsglas.

Misvisende brug af ordet armeret

I tidligere bygningsreglementer og i Arbejdstilsynets bekendtgørelser bruges betegnelsen 'krydsarmeret trådglas'. Det er forkert og misvisende, da glasset ikke armeres med styrke, men bliver svagere. De indstøbte tråde er ikke en sikkerhedsfordel, men en øget risiko ved brud, fordi de frilagte tråde er knivskarpe og kan fange fingre, arme eller ben i nettet og øge sværhedsgraden af skaden.

Børn og unge bliver hvert år alvorligt og permanent skadet som følge af den farlige brug af trådglas i vinduer og døre, hvor der ønskes gennemsyn, samtidig med at der er et sikkerhedskrav.

BR18 og tidligere bygningsreglementer

BR18's ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger” omtaler ikke trådglas og dermed er trådglas ikke en mulighed i moderne byggeri.

Siden 01.02.2001, hvor kravet om personsikkerhedsglas, i henhold til vejledninger fra Dansk Standard, kom ind i BR95, har det været et krav, at sikkerhedsglas skal vurderes i en lang række tilfælde.

Siden BR08 har der i BR10 og BR15 været henvist til 'DS/INF 119: ”Bygningsglas – Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed.” Til understregning af trådglassets ringe styrkeevne kan man bemærke, at der i denne vejledning står: ”Trådglas og sikkerhedstrådglas må ikke anvendes i glastag uden underliggende sikkerhedsnet.”

Trådglas er ikke længere tilladt i elevatorer

I såvel ny installationer og ved udskiftninger må der ikke længere bruges trådglas i elevatorer.

Bekendtgørelse 459 som gælder for ikke CE-mærkede anlæg, er der regler for glas i eksisterende anlæg.

I gamle elevatorer er kravet:

'Hvis der er anvendt krydsarmeret glas i skaktdøre og skaktsider, der vender mod færdselsarealer, skal der være udført ekstra sikring af glasset op til en højde af minimum 1m.

Der må kun anvendes lamineret glas, hvis krydsarmeret glas udskiftes. Dette gælder op til en højde af 2,5 m i skaktsider, der vender mod færdselsarealer og i skaktdøre.

§ 5. Krydsarmeret glas i elevatorers skaktdøre og skaktsider, der vender mod færdselsarealer, skal være beskyttet af lodrette balustre med maksimal afstand på 150mm, og op til en højde på mindst 1m.

Stk. 2. Balustrene skal kunne modstå en kraft på 300 N et vilkårlig sted, uden at balustrene rører ved glasset eller får blivende deformation.

§ 6. Ved udskiftning af glas i elevatorers skaktsider, der vender mod færdselsarealer i en højde op til 2,5m og skaktdøre, skal der anvendes lamineret glas.

Nye glastyper fjerner begrundelsen for at bruge trådglas

Anvendelsen af andre og mere avancerede former for glas har sat spørgsmålstegn ved formålet med at bruge trådglas. Trådglas var tidligere den eneste glastype, der kunne hæmme en brand og yde øget slagstyrke, men produktudvikling har ført til nye glasvarianter, der udkonkurrerer trådglas til både brand-og sikkerhedsmæssige funktioner og helt fjerner begrundelsen for at bruge det. Det kan endda mistænkes for at være medvirkende faktor bag ulykker, da det kan være ekstremt farligt ved slag og sammenstød, fordi glasset revner med farlige skærekanter til følge. Netop modstandsevnen mod personlast er den vigtigste faktor i miljøer såsom skoler, børnehaver og SFO-institutioner.

I særlige renoveringer af fredede og bevaringsværdi bygninger kan man måske argumentere for at anvende trådglas, men det bør frarådes af hensyn til personsikkerheden.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas