« Tilbage

Standardbrand

Sidst revideret feb 2024
Glasfakta

I Danmark anvendes nominelle brandforløb i form af standardbranden. I Danmark er der givet retningslinjer for valg af tidsrummet for standardbrandpåvirkning i bygningsreglementet og dets vejledninger, der understøtter bygge og beredskabslovgivningen.

Standardbrandpåvirkningen anvendes tillige til typeprøvning.

Parametriske brandpåvirkninger, er beskrevet i DS/EN 1991-1-2, anneks A med tilhørende nationalt anneks, og tilhører gruppen af naturlige brandforløb, hvor ændringer af henholdsvis rummets åbninger og beklædningens termiske inerti giver anledning til væsentlige forskelle i brandens udvikling for samme brandlast. Standardbranden er ikke en funktion af rummets udformning og varieres derfor ikke.

I praksis prøves de forskellige brandbeskyttende glas i bygningsdele iht. standardbranden.

DS/ISO 834-1 Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 1: Generelle krav.


Eksempler på overfladetemperaturen på glassene målt som en funktion af tiden i relation til temperaturudviklingen i henhold til standardbrandkurven.

Læs også artiklen: Hydrokarbonbrand

Brandmodstandsevne (iht DS/EN 13501-2)

Klassifikation af en bygningsdels brandmodstandsevne angiver det tidsrum, hvori en selvstændig bygningsdel under brandpåvirkningen kan opretholde sin ydeevne, f.eks. bæreevne eller adskillende funktion (integritet og isolation). Bygningsdele er f.eks. bygningens vægge, etageadskillelser og tagkonstruktioner.

Bygningsdeles brandmodstandsevne

Glastyper kategoriseret ud fra om de kan indgå i bygningsdele, hvortil der stilles krav om brandmodstandsevne.

Se mere i artiklerne: 

Brandklassifikationer af glas

Brandbeskyttende glas, ny vejledning fra Glasindustrien
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas