« Tilbage

Brandbeskyttende glas - gamle og nye klasser

Sidst revideret okt 2019
Glasfakta

Glas er et ikke brændbart materiale

Glas brænder ikke og er derfor i Klasse A1 som er højeste kravniveau. Niveauet, som ikke kan kombineres med tillægsklasser, men da det ikke er glas alene der bliver klassificeret afhænger den endelige klassifikation af karm- og rammematerialet.

Byggevarers reaktion på brand (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) inddeles i følgende primærklasser:
A1, A2, B, C, D, E, F.

Brandklasser benævnes tidligere med: F, BD/BS, som dog fortsat i praksis anvendes, hvilket dog ikke er i henhold til nyeste retningslinier.

F: Flammestoppende, BD: Branddrøj, BS: Brandsikker

Brandklasser skal benævnes med: E, EW, EI. (Oprindeligt ændret ved Tillæg 4 til BR95 d. 1.marts 2002)

I BR blev der fra 1.december 2004 indført Funktionsbaserede brandkrav.

Byggevarer og bygningsdele klassificeres efter følgende standarder:


Bygningers brandmodstandsevne kan beskrives ud fra følgende ydeevnekriterier:
*Glas monteret i træ gav tidligere en BD-konstruktion og monteret i metal en BS-konstruktion nu hedder de alle EI.

Se mere i: Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts Brandteknisk vejledning 37 (DBI BTV37)Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev