« Tilbage

BR18 Brand, Bygningsreglementets kapitel 5

Sidst revideret nov 2021
Glasfakta

Vejledningerne fra Bolig- og Planstyrelsen (før ministerrokaden d. 21. januar 2021 var det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til BR18’s kapitel 5 om brand er ganske omfattende.


Vejledningen består af en generel del samt en række bilag, der beskriver præ-accepterede løsninger for en række forskellige bygningstyper.


BR18 introducerer fire nye brandklasser, som beskrevet i kapitel 27, Brandklasser. Vejledningen til BR18`s kapitel 5 om brand er navnlig tiltænkt som hjælp i forbindelse med projektering til brandklasse 1 og 2, der omfatter simpelt og traditionelt byggeri. Der findes følgende metoder til at dokumentere brandsikkerhed i en bygning:


• Præaccepterede løsninger

• Komparative analyser med udgangspunkt i præaccepterede løsninger

• Brandteknisk dimensionering

• Brandprøvning

• En kombination af ovennævnte metoder


For bygninger der kan henføres til brandklasse 1 og 2, er det kun de præaccepterede løsninger der må anvendes. Vejledning til disse præaccepterede løsninger er samlet i en række bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Anvisningsteksten i kapitel 5 er også primært rettet mod bygninger, der kan henføres til brandklasse 1 og 2, og skal derfor ses som et supplement med uddybende forklaringer i forhold til Bygningsreglements vejledning. Der er også anvisningstekst af lidt mere generel karakter, der kan give brandteknisk viden som rækker ud over det krævede for brandklasse 1 og 2.


Læs artiklen "BR18 Brandsikring med glas".


Oversigt pr. november 2021 Bolig og Planstyrelsen:

Den grundlæggende vejledning til BR18 Kap. 5 BRAND. Opdateret 1. januar 2021:

Introduktion (version 02, 3/2-21)

Kap. 1 Generelt om sikkerhed ved brand (version 2.1 4/3-21)

Kap. 2 Evakuering og redning af personer (version 02, 8/2-21)

Kap. 3 Bærende konstruktioners brandmodsandsevne (version 2 15/1-21)

Kap. 4 Antændelse og brand- og røgspredning (version 2 15/1-21)

Kap. 5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder (version 1.3 4/3-21)

Kap. 6 Funktionsafprøvning og systemintegrationstest inden ibrugtagning (version 2.1 4/3-21)

Kap. 7 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (version 1.1 4/3-21)

Kap. 8 Eftervisning (version 1.0 10/1-20-130 sider! Version 1.1 28/9-21-152 sider)


Bilag 1-14 Præ-accepterede løsninger

Bilag 1a: fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse (2/7-20)

Bilag 1b: for sekundært bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse (aug. 20)

Bilag 2: Etageboligbyggeri (version 1.4 29/10-2021)

Bilag 3: Kontorbygninger (version 1.2 29/10-21)

Bilag 4: Forsamlingslokaler, butikker mv. (version 1.2 29/10-21)

Bilag 5: Undervisningslokaler (Version 1.2 29.10.2021)

Bilag 6: Hoteller mv. (version 21/12-18)

Bilag 7: Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bring sig i sikkerhed ved egen hjælp (version 21/12-18)

Bilag 8: Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger samt væksthuse til produktionsformål (version 1.2 21-04-2021)

Bilag 9: Bygningsafsnit med garageanlæg (version 1/2-19)

Bilag 10: Industri- og lagerbygninger (version 31/1-19)

Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder (version 3/7-20) 5 bilag, alle pr 20/12-19 Opdateret 3/7-20) (version 1.1 23-04-2021)

Bilag 11a: Vejledning om arrangementplaner for midlertidige udendørsarrangementer

Bilag 11b: Vejledning om udarbejdelse af planer for salgsområder” ophæves, da det er indarbejdet i Bilag 11.

Bilag 11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger

Bilag 11d: Vejledning for belægningsplaner ved midlertidige overnatning (21/1-21)

Bilag 11e: Vejledning om transportable konstruktioner

Bilag 12: Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr (17/12-19, version 1.1 8/3-21)

Bilag 13: Udfærdigelse af planer i forhold til brand (version 12/6-20, version 1.1 4/3-21)

Bilag 14: Ordforklaring

Bilag 15: Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet byggeri end enfamiliehuse og lign. 11/3-21

Bilag 16: Præ-accepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4 (version 1.0 22/04-2021)


Ud over kapitel 5, indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Kapitel 1 – administrative bestemmelser Vejledning om indplacering i brandklasser indgår i kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Brandklasser findes under afsnittet 1.6.0. Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser /revision 7/7-20)

Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder

Bygningsreglementets vejledning om byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

3.0. Brandsikkerhed og brandværnsforanstaltninger

3.1. Planlægning af brandsikkerhed på byggepladsen

Vejledning om brandværnsforanstaltninger for skurbyer og lignende på byggepladser (version 1/7-20)

Kapitel 27 - brandklasser

Kapitel 29 - dokumentation af brandforhold Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold version 11-07-2019

Kapitel 30 - kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold Version 20.12.2019 (layout af tabeller opdateret 13-05-2020)

Kapitel 32 - certificerede statikers og brandrådgivers virke

Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke Opdateret 1. juli 2020

Kapitel 34 - certificeret brandrådgivers virke Vejledning til BR18 kapitel 34, certificeret brandrådgivers virke Opdateret 1. juli 2020.


Se Bygningsreglementet kapitel 5 om Brand (§ 82 - § 158).
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas