« Tilbage

Anisotropier og andre optiske fænomener

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta

Anisotropier

Anisotropier er en fysisk effekt i varmebehandlede glas (hærdet og varmeforstærket), som skyldes den interne spændingsfordeling. Afhængig af synsvinklen opfattes det som mørkt farvede ringe og striber ved polariserende lys og ved betragtning gennem polariserende glas/briller. Polariseret lys er til stede i det normale dagslys. Størrelsen af polarisationen er afhængig af vejret, solens højde og retningen til denne.Fænomenet er mest synligt ved en lav synsvinkel eller ved glasfacader, der danner en vinkel i forhold til hinanden. Anisotropier er ikke reklamationsberettiget.


Læs mere i artiklen "Anisotropi en optisk effekt i termisk hærdet bygningsglas".


Newton-ringe

Newton-ringe er en speciel farveeffekt, der kan forekomme i termoruder, der er fremstillet af floatglas. De viser sig som regnbuefarvede ringe. Årsagen er, at termoruden er leveret med så stort et undertryk, at de to indvendige glasflader rører eller næsten rører hinanden. Forekomsten af Newton-ringe er et reklamationsberettiget fænomen.Der kan foretages en justering, idet termoruden kan trykudlignes. Dette skal dog udføres af fabrikanten eller af et firma, udpeget af fabrikanten. Rudens holdbarhed forringes ikke ved justeringen, og den vil fortsat være omfattet af ”Glasindustriens Garantisikring”


Brewster-striber - Interferensfænomen

Brewster-striber viser sig som uregelmæssige, regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. Det er karakteristisk, at striberne „vandrer”, når der trykkes let på ruden.


Dagslyset er sammensat af en lang række farver, hvilket kan vises ved at sende en lysstråle gennem et prisme, hvorved lyset spaltes i spektralfarverne. Når lysstråler går igennem glas, vil ujævnheder i glasset betyde, at lyset får kortere eller længere vej at bevæge sig. Ujævnhederne er så små, at de ligger nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde (0,00038 - 0,00078 mm) og vil forårsage, at dagslyset “spaltes” i spektralfarverne


Fænomenet ses kun ved termoruder med floatglas og skyldes glassets fine planhed, der er i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde og at dagslyset “spaltes” i spektralfarverne blå, rød og grøn.


Forekomsten af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem termoruden.


Dobbeltrudeeffekt

Termoruder har som følge af kantforseglingen en indesluttet luft-/gasmængde, hvis tilstand i væsentlighed bestemmes af barometer-lufttrykket, samt lufttemperaturen, på produktionsstedet. Ved montering af termoruder i andre højder og ved temperaturændringer og svingninger i barometer-lufttrykket (høj- og lavtryk) opstår der konkave eller konvekse udbøjninger på de enkelte glas og dermed optiske forvrængninger.


Flerglasspejlinger kan optræde med forskellig styrke på overflader af termoruder. Forstærket kan disse spejlbilleder ses, hvis for eksempel rudens baggrund er mørk, eller hvis ruderne er belagte. Dette fænomen er en fysisk lov, som gælder for alle termoruder.


Billedet øverst på artiklen viser en fugtplet i belægningen indvendig i en termorude.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas