Glasfakta - God sommer

Solceller - den nye afgrøde

Solen bager ned - og kunne vi ikke få noget ud af al den energi? I et klimaperspektiv er det glædeligt, at der for alvor er kommet skub i den grønne omstilling, og nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning. Ser man på arealbehov, er solceller (tæt forfulgt af vind) den energiform, som producerer mest energi pr. arealenhed.

Udlejning af jord til solcelleanlæg kan for en landmand også være mere indbringende end at forpagte den ud, især hvis jorden er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Og flere sommerfugle, bier og vilde blomster er også noget, der klinger godt i de flestes ører. Solcelleparker udgør et kæmpestort potentiale, når det gælder om at beskytte og forbedre både dyre- og planteliv. Det skyldes, at den jord, som solcellepanelerne står på, får fred og ro til at udvikle sig vildt, og dermed beskyttes også grundvandet, da jorden hverken bliver gødet eller sprøjtet.

Men trods stor opbakning til den grønne omstilling er ikke mange danskere begejstrede ved tanken om at skulle være nabo til et solcelleanlæg på grund af dets indflydelse på landskabet,

Nogle frygter refleksionerne fra solcelleanlæggene, men solceller er ofte udstyret med antirefleks glas, der også giver ydelsesmæssige fordele i forhold til moduler med almindelig glasoverflade.

Inspiration til sommerens ture

Skal ferien holdes i Danmark, har vi et par forslag, som vi synes er et besøg værd - de vedrører selvfølgelig glas:


Pas på vinduerne når der grilles!

Når man griller på terrassen tæt ved huset eller på altanen, skal man sørge for ikke at være for tæt på vinduerne.

Grillen skal have afstand til glasoverflader, da strålevarmen fra grillen påvirker glasset. Bliver varmepåvirkningen for høj, kan der opstå termisk brud i glasset.

Forskningsbaserede anbefalinger for godt og læringsfremmende indeklima i klasseværelser

Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet har udarbejdet en rapport, der opsummerer eksisterende forskning i, hvordan børns præstationsevne i folkeskolen og gymnasiet samt deres efterfølgende uddannelse er påvirket af temperatur, luftkvalitet, støj samt dagslys og belysning i klasselokalet.


Ny rapport kortlægger spild i byggeriet

BUILD har udarbejdet en rapport, som kortlægger udviklingen af spild i byggeriet i perioden 2007-2019. Rapporten undersøger årsagerne til spildet og konsekvenserne heraf, og hvad man kan gøre ved det.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bolig- og Planstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen, som træder i kraft den 30. juni 2021. Tilsyneladende er der ingen ændringer for vinduer ud over den ventede opdatering.

Nye Erfaringsblade fra BYG-ERFA

BYG-ERFA har netop publiceret 6 nye erfaringsblade - heraf to om glas:
Se de seneste artikler på Glasfakta

Fra vores leverandører:

Planlagte messer og events

GPD Finland d. 20.-22. oktober 2021. Glass Performance Days (GPD) afholdes i oktober. Begrænsning på fysisk antal besøgende, udstillere og oplægsholdere. Mulighed for at overvære eventet virtuelt. Se mere her.

Building Green København d. 3.-4. november 2021. Årets tema: Alt er forbundet. Se mere her.

Building Green Aarhus d. 30.- 31. marts 2022. Se mere her.
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her