Glasfakta - maj 2020

Glasmuseer i Danmark

I Danmark har vi museer, hvor man kan se udstillinger med vinduets og glassets historie og udvikling, eller se samlinger af fine historiske glas og moderne glaskunst udført af spændende designere og kunsthåndværkere.

Så når museerne åbner igen, kan du i artiklen Glasmuseer i Danmark finde inspiration til, hvor turen ud i det danske sommerland skal gå hen.

Der speedes op efter afskaffelsen af anlægsloftet

Med afskaffelsen af anlægsloftet er der åbnet for, at større kommunale byggeprojekter og renoveringer kan blive fremskyndet. Hos Glaseksperten regner man med, at efterspørgslen på deres produkter vil stige.

Glasindustriens årsmøde og generalforsamling

Glasindustriens årsmøde og generalforsamling 2020 blev afholdt 15. maj. Generalforsamlingen blev gennemført online grundet COVID-19 situationen.

Nye film fra BFA

Dansk Byggeri, ved Træsektionens arbejdsmiljøudvalg og 3F har i regi af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg udviklet to nye film for at forebygge tunge løft i i forbindelse med montering af vinduer og døre. Du kan se filmene herunder

SCHOTT Xensation® Flex det foldbare glas

Nyt Xensation® Flex, ultra-tyndt glas fra SCHOTT, det mest fleksible ultratynde glas med bøjningsradier under 2 mm.

BR18 kap. 5 BRAND

NY: Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 – Brand, inkl. udgivelsesdatoer.

Sikkerhed på rulletrapper

Der er sket en lille stigning i ulykker – især faldulykker – på rulletrapper, selv om alle lovmæssige krav om sikkerhed er overholdt. Elevatorbranchen har derfor udgivet en folder med forslag til, hvordan man kan forbedre sikkerheden på rulletrapper markant.


Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fortsætter 4 år mere

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, der er en del er Energistyrelsens målrettede informationsindsats, har fået bevillinger til at fortsætte fire år mere. Videncentret har eksisteret siden 2008.

DIN 18008 Tysk standard for Glas i byggeri

Nye udgaver pr. maj 2020 af DIN 18008 del 1 og 2. De tidligere regler TRLV, TRAV og TRPV er ikke længere gældende.

Nyt fra Dansk Standard
DS/EN 17213:2020 Vinduer og døre – Miljøvaredeklarationer – Produktkategoriregler for vinduer og dørsæt.

Rettelsesblad, DS/EN 15269-1:2019/AC:2020 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne og/eller røgkontrol af døre, skodder og oplukkelige vinduer, inklusive beslåning – Del 1: Generelle krav

Nyt fra BYG-ERFA: Vinduesmontering i skalmure
Større vinduer og krav om øget isoleringstykkelse betyder, at der i dag anvendes andre monteringsløsninger end tidligere. Erfaringsbladet beskriver, hvilke forhold der skal tages højde for.

NY produktoversigt fra VarmeIsoleringsForeningen, VIF.
Alle produkter i denne produktoversigt overholder gældende myndighedsregler.
Aflysninger og udsættelser
BYGGERI’20 bliver til BYGGERI’22, der afholdes 1. til 4. marts 2022 i MESSE C i Fredericia.

Fensterbau Frontale i Nürnberg, der i første omgang var udsat til 16. - 19. juni i år, er nu aflyst. Fensterbau Frontale vil blive afholdt 29. marts - 1. april 2022.
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her