Glasfakta juni 2018

Sikring og personsikkerhed

Sikkerhed og tryghed i og omkring hjemmet har fået større opmærksomhed inden for de sidste år. Opmærksomheden gælder overvejende personskader i forbindelse med brud på glas samt det store antal indbrud.

Den enkelte boligejer kan selv træffe forholdsregler, så risikoen for ulykker og indbrud forebygges. Vinduer og døre kan sikres bedre i selve konstruktionen, også når der vælges glas, her kan man vælge sikringsglas.

Det store fokus på forebyggelse af indbrud skyldes, at man i Trygfondens nationale tryghedsmåling kan se, at netop indbrud i eget hjem er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i negativ retning.

Sikring og personsikkerhed er et emne vi vil behandle mere indgående til efteråret på Glasfakta.


Læs artiklen Sikringsglas i private boliger på Glasfakta.

Overgangsperioden mellem BR15 og BR18 slutter 30. juni

BR18 trådte i kraft den 1. januar med en overgangsperiode til og med 30. juni, hvor man kunne vælge, om man ville følge BR15 eller BR18. Fra og med 1. juli er det BR18, der skal følges.

Læs artiklen på Glasfakta, der giver dig et overblik over ændringerne i BR18

Bæredygtighed skal ind i bygningsreglementet

Danmark er et af de førende lande, når det gælder energieffektivt byggeri, og nu ønsker branchen også gå forrest, når det gælder bæredygtighed.

Et bredt udsnit af den danske byggebranche er derfor gået sammen om et fælles oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet.

Se rapporten Frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet

Læs om Bæredygtighed, certificering på Glasfakta

Antallet af indbrud i Danmark skal reduceres markant

Der sker cirka tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande. TrygFonden og Realdania har derfor sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd søsat en ambitiøs indsats kaldet Bo trygt!

Et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud er bedre sikring af vinduer og døre, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg.

Se mere om Kampagnen Bo trygt.

Læs artiklen Sikring af vinduer mod indbrud på Glasfakta


Gate 21 inviterer til temamøde om Støj og klimaskærmen - Potentialer og løsninger

Projektpartnerne bag ”Mindre støj i boliger” inviterer byggeriets parter til en dialog i branchen om, hvordan støj fra trafikken kan reduceres i byens boliger.

Det er den 28. august 2018 fra kl. 8:30 - 12:30
i Auditoriet, GATE 21, Liljens kvarter 2 i Albertslund

Du kan tilmelde dig her.

Læs artiklen Støj og lyddæmpende glas på Glasfakta

Ny vejledning i dimensionering af 3-lag ruder

Opdateret SBi-anvisning giver metode til at beregne styrken af de trelagsruder, som efterhånden er blevet standard i dansk byggeri.

Se mere her.

Læs artiklen: U-værdi i 2-lag og 3-lag termoruder på Glasfakta

God sommer

Glasfakta Nyhedsbrev lukker ned for sommeren.

Vi glæder os til at vende tilbage og vise jer vores redesignede hjemmeside, der gør det lettere at finde ind til de spændende artikler og nyheder.


Vi ønsker jer alle en dejlig sommer!
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her