Glasfakta februar 2017

Dynamiske facader bliver det næste store

Energikravene til byggeriet strammes konstant, og det er ikke nok kun at installere solceller på taget. Derfor bliver man nødt til at regulere selve energitransporten over klimaskærmen, og flere forskere peger på integration af dynamiske facader som løsning til at nedbringe bygningers energibehov til bygningsdrift og således CO2-udslippet i bygningsmassen.

Tiden er inde til, at vi kigger på mere innovative løsninger til byggeriet, og her er man overbevist om, at fokus kommer til at ligge på klimaskærmens rolle, og hvordan vi kan regulere energitransporten på mere intelligent vis ved hjælp af dynamiske facader.

Den nye at tankegangen omkring dynamiske facader relaterer sig fundamentalt til, hvordan vi som mennesker styrer vores kropstemperatur ved at tage det rette tøj på ved pågældende udeklima:

Hvis det er koldt, tager vi en frakke på for at holde på varmen. Hvis det senere bliver varmt, skal vi kunne tage jakken af for at bevare en behagelig kropstemperatur. Vi tager sågar solbriller på, hvis der er for meget sol, eller hvis den blænder. Det samme princip gælder for bygninger: Vi skal give en bygning mulighed for at tage den rigtige frakke på til enhver given lejlighed.

Læs mere her.

Læs artiklen Energiforskning inden for glasfacader på Glasfakta.

Slut med at sidde bag duggede ruder

Lavenergivinduer er blevet så effektive og isolerende, at de kan bidrage positivt til energiregnskabet for et hus. Vinduer isolerer endda så godt, at der under visse vejrtyper opstår dug på ydersiden af dem.

Et nyt projektet, SmartCoating, der udføres i samarbejde med DTU Energi, Polyteknik A/S og Velux A/S vil udvikle en billig alternativ belægning på glas, der kan modstå ydersidens dugdannelse. Projektet udvikles med støtte fra Innovationsfonden

Et tyndt elektrisk ledende lag på ydersiden af glasset skal modvirke, at glasset frigiver sin varmeenergi til omgivelserne og dermed afkøles - dette sikrer, at ruden ikke dugger til.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside.

Læs artiklen Beregning af udvendig kondens på Glasfakta.

Sådan beregner du en dynamisk facades potentielle energibesparelse

Et nyt digitalt værktøj gør det nu muligt for ingeniører og arkitekter at beregne og sammenligne energiperformance i en bygning med og uden dynamiske facader. Den nye konfigurator er udviklet i samarbejde mellem Energy Frames, SBI og Rambøll.

Se mere her.

Be15 og SBi-anvisning 213 - Med beregning af dynamiske facader

Anvisningen kan bruges til at dokumentere, at en bygning overholder energirammen i Bygningsreglementets energibestemmelser. Endvidere indeholder den nogle eksempler på beregning af energirammen for et parcelhus, et etagehus og en administrationsbygning.

Læs mere her.

Vindue med U-værdi på 0,80

Outline Vinduer lancerer nu Træ/Alu Energy med en reduceret U-værdi fra 0,89 til 0,80 og samtidig en hævet Eref-værdi til +4,7. Vinduet skal sørge for, at virksomheden i endnu højere grad kan være med indenfor alle typer af byggerier, både renovering, nybyg og energioptimeringsprojekter.

Se mere her.

Læs artiklen om Energitilskud-Eref fra vinduer på Glasfakta.

Glasproducent genindvinder overskudsvarme

I samarbejde med Danfoss har bo-glas, fundet en løsning på at genindvinde overskudsvarmen fra produktionen. bo-glas bliver selvforsynende med varme og kan videresælge overskudsvarmen til det lokale fjernvarmenet i Brønderslev

Læs mere her.

Der er 24 ledige pladser på Glarmesteruddannelsen

Glarmesterbranchen var med ved årets DM i Skills for at reklamere for de ledige lærepladser. Der blev ikke lavet kontrakter på dagen, men der var interesse for at gå ind i faget blandt andet fordi, der er gode muligheder for at finde en elevplads.

Læs mere her.

Branchearbejdsmiljørådene erstattes af 5 branchefællesskaber

Fra 1. januar 2017 blev de 11 branchearbejdsmiljøråd til 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Håbet er, at ændringen vil give mere arbejdsmiljø for pengene og sikre en rød tråd i arbejdsmiljøarbejdet.

Læs mere på Videncenter for arbejdsmiljø.

Læs: Indeklima i henhold til BR15 på Glasfakta.

Ny glasovn sikrer Næstveds største private arbejdsplads

Bestyrelsen i den irske Ardagh Group har besluttet, at Ardagh Glass Holmegaard i Fensmark kan investere i en ny glasovn. Det sikre arbejdspladser til over 300 mennesker langt ud i fremtiden.

Læs mere her.

Læs artiklen Glasproduktion i Danmark fra Renæssancen til nu på Glasfakta.
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her